728 x 90

به‌آتش کشیدن بنر خمینی در خراسان شمالی - فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران

آتش زدن تصویر منحوس خمینی دجال - کانونهای شورشی
آتش زدن تصویر منحوس خمینی دجال - کانونهای شورشی

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن اسیر .

به‌آتش کشیدن بنر خیمنی

اعضای کانون شورشی ۶۳۰در خراسان جنوبی در آذرماه جاری طی یک عمل انقلابی اقدام به آتش زدن بنری از خمینی، بنیانگذار حکومت جهل و جنایت ولایت فقیه در این استان کردند. اعضای این کانون شورشی فیلم حرکت شجاعانه خود را تهیه و ارسال کردند. بنر مزبور مربوط به ارگان سرکوبگر بسیج ضدمردمی در بیرجند بود.

 

ابراز وحشت ایادی رژیم از مقاومت سازمان‌یافته

افزایش فعالیت کانونهای شورشی به موازات گسترش اعتراضات اقشار مختلف مردم در سراسر کشور، وحشت و هراس سردمداران و مهره‌های حکومتی از مقاومت سازمان‌یافته مردم را تشدید کرده است. از جمله امام جمعه‌های خامنه‌ای در نمایش جمعه ۹آذر در شهرهای مختلف نسبت به فعالیتهای دشمن ابراز وحشت کردند:

در نمایش جمعه آبدانان امام‌جمعه خامنه‌ای، از دشمنی ابراز وحشت کرد که نظام و نمایندگان مجلس را تهدید می‌کند. این آخوند به نمایندگان مجلس رژیم هشدار داد که در برابر این دشمن هوشیار باشند.

در نمایش جمعه گرگان آخوند کاظم نورمفیدی نسبت به فعالیت‌های دشمن علیه نظام آخوندی هشدار داد و نیروهای وارفته رژیم را به اتحاد در مقابل آن فراخواند: «تفرقه و اختلاف دامی است که دشمن برای مسلمانان پهن کرده و در این شرایط نباید از حیله دشمن غافل شویم».

آخوند غیاث‌الدین طه محمدی در همدان نسبت به فعالیت دشمن و افرادی هشدار ابراز وحشت کرد که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و گفت: «این افراد مغرض هر دروغی را در فضای مجازی منتشر کرده و افکار مردم را پریشان می‌کنند... این افراد حتی به باورهای دینی و الهی(بخوانید باورهای ارتجاعی آخوندی) حمله می‌کنند».

او با صراحت از مجاهدین خلق نام برد که باورهای نظام آخوندی را هدف قرار داده و در فضای مجازی و در عرصه جنگ نرم نیز دست از سر نظام برنمی‌دارند: «امروز که دشمن در جنگ سخت شکست خورده در عرصه جنگ نرم به میدان آمده است و منافقین و بیماران در این میان بازیچه دست دشمنان هستند... دروغ‌پردازیهای دشمن با هدف بدبین کردن مردم به انقلاب است و نباید گوش خود را در اختیار عوامل آنها قرار داد».

بیشتر بخوانید:

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات