728 x 90

متحصنین ژنو، یاد مجاهد شهید عبدالرضا رجبی را گرامی داشتند

گرامیداشت یاد مجاهد شهید عبدالرضا رجبی
گرامیداشت یاد مجاهد شهید عبدالرضا رجبی
هفتادمین روز تحصن خانواده‌های مجاهدان اشرف، هواداران مقاومت وایرانیان آزاده در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، با بزرگداشت یاد مجاهد شهید عبدالرضارجبی آغازگردید و متحصنان ضمن تجدید عهد با شهیدان به ویژه شهیدان دوران پایداری هم چون حجت زمانی وولی الله فیض و عبدالرضا رجبی و اجرای جمعی سرود قسم، بر عزم جزم خود درایستادگی و پافشاری بر حقوق اشرفیان قهرمان تاکید کردند. در جریان این تحصن، 8 هیأت ازسوی متحصنین به دفاتر صلیب‌سرخ، کمیساریای عالی پناهندگی و کمیسر عالی حقوق‌بشرمراجعه کردند وخواستهای خانواده‌های متحصن رابه اطلاع آنان رساندند. در تحصن روز دوشنبه، پدر شجاعی که 12تن از اعضای خانواده‌اش بدلیل وابستگی به مجاهدین خلق توسط رژیم آخوندی به‌شهادت رسیدند، ازطرف خانواده‌های شهدای مجاهد خلق و خانواده‌های مجاهدان مستقر در اشرف، به دلاوران اشرفی درود فرستاد وطی سخنان کوتاهی گفت: خانواده‌های مجاهدین ویاران مقاومت تاهرزمان که ضروری باشد و تا پای جان آماده‌اند که به تحصن خود ادامه دهند تاحقوق قانونی فرزندان مجاهدشان درشهر اشرف تامین شود. سپس، پیام شورای ایرانیان شهر هامبورگ، قرائت شد. در این پیام ضمن ادای احترام به مجاهد شهید عبدالرضارجبی، حمایت همه چانبه ایرانیان شهر هامبورگ از تحصن ژنو اعلام و خاطر نشان شده بود که حامیان مقاومت درتلاشهای خود برای تضمین حفاظت و حقوق اشرفیان هرگز ازپانخواهند نشست. جامعه فارغ‌التحصیلان ومتخصصین ایرانی هوادار شورای ملی مقاومت مقیم آلمان نیز در پیامی که بزبانهای فارسی وآلمانی قرائت شد، خاطر نشان ساخت که این انجمن باعزم راسخ برای رسیدن به اهداف تحصن که همانا احقاق حقوق قانونی‌اشرفیان می‌باشد، تابه آخر ایستاده است و توجه دولتمردان و مقامهای مربوطه را به انجام مسئولیتشان درقبال حفاظت شهر اشرف جلب می‌کند. در قسمت دیگری از برنامه، نامه حمایت هنرمندان ایرانی مقیم شمال آلمان دررشته‌های موزیک، هنرهای تجسمی وادبیات خوانده شد که در قسمتی از آن با اشاره به جنایات ضحاک وار آخوندهای ضدبشر آمده است: هنرمندان آزاده میهنمان حمایت تام وتمام ازمقاومت سرفرازایران واشرفیان قهرمان رادرشرایط کنونی، یک وظیفه ملی ومیهنی دانسته و نیروی چندملیتی رابه ادامه حفاظت ازشهر اشرف بر اساس وظایفشان فراخواندند. نماینده شورای ایرانیان شهربرمن درآلمان نیز طی سخنانی ضمن تاکید بر حقوق قانونی‌اشرفیان به ذکرخاطره یی از شهید دکترکاظم رجوی واقدامهای خستگی‌ناپذیراوبرای کسب حقوق قانونی پناهندگان ایرانی پرداخت وازقول شهید بزرگ حقوق‌بشر یادآوری نمود که ما حقوق برحقمان را ازراه مقاومت وپافشاری بر خواستهایمان به دست می‌آوریم. این بار نیز همراه باخانواده‌های مجاهدان اشرفی و هواداران مقاومت شرکت کننده درتحصنهای ژنو و نیویورک آن قدر مقاومت و ایستادگی می‌کنیم تا حقوق قانونی وحفاظت اشرفیان تضمین شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/378ed2c8-f2bb-4838-b201-34184a435880"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات