728 x 90

اعتصاب کارگران کارخانه کیان تایر ـ لاستیک البرز تهران ادامه دارد

عکس اعتراضات کارگران لاستیک البرز
عکس اعتراضات کارگران لاستیک البرز
اعتصاب کارگران کارخانه کیان تایر ـ لاستیک البرز تهران همچنان ادامه دارد. کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود از روز شنبه دست به اعتصاب زدند.