728 x 90

اعتصاب کارگران کارخانه کیان تایر ـ لاستیک البرز تهران ادامه دارد

عکس اعتراضات کارگران لاستیک البرز
عکس اعتراضات کارگران لاستیک البرز
اعتصاب کارگران کارخانه کیان تایر ـ لاستیک البرز تهران همچنان ادامه دارد. کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود از روز شنبه دست به اعتصاب زدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d665eca7-3961-409b-a48e-11fe8b2eea1d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات