728 x 90

تظاهرات مردم و جوانان زاهدان با شعار «می‌کشم می‌کشم آن‌که برادرم را کشت»

تظاهرات و اعتراضات مردم و جوانان دلیر بلوچ در زاهدان
تظاهرات و اعتراضات مردم و جوانان دلیر بلوچ در زاهدان

امروز جمعه ۲۴شهریور مردم و جوانان غیور زاهدان پس از اقامه نماز دست به تظاهرات زدند.

مردم زاهدان شعار میدهند: مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی، یا مرگ یا آزادی، مرگ بر دیکتاتور، می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت، قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان و مثل شهید یاسرم، برای مرگ حاضرم

مردم و جوانان زاهدان پلاکاردهایی حمل میکنند و بر روی آن نوشته شده است: حمل پلاکاردهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای.

در این صفحه تظاهرات زاهدان را دنبال کنید.

 

زاهدان تظاهرات جوانان دلیر با شعار این حکومت باطله سپاه خودش قاتله ۲۴شهریور

زاهدان جوانان دلیر در تظاهراتشان شعار می‌دهند می‌کشم آنکه برادرم کشت و مرگ بر خامنه‌ای ۲۴شهریور

 

زاهدان پلاکارد تظاهرکنندگان بلوج بلوچ برخیز یکبار برای همیشه، یا شهادت یا آزادی ۲۴شهریور

زاهدان - تظاهرات گسترده مردمی در سالگرد قیام سراسری جوانان با شعار مرگ بر جمهوری اعدامی

زاهدان - جوانان دلیر شعار می‌دهند زندانی سیاسی آزادی باید گردد

زاهدان جوانان دلیر در تظاهراتشان شعار می‌دهند از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران ۲۴شهریور

  • زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر بلوچ با شعار مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی - ۲۴شهریور

  • زاهدان - تظاهرکنندگان شعار می‌دهند یا مرگ یا آزادی - ۲۴شهریور

  • زاهدان - جوانان دلیر شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند - ۲۴شهریور

  • زاهدان - حمل پلاکاردهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در تظاهرات جوانان دلیر - ۲۴شهریور

  • زاهدان - مردم دلیر در سالگرد قیام سراسری شعار می‌دهند می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت - ۲۴شهریور

  • زاهدان - مردم دلیر شعار می‌دهند قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان - ۲۴شهریور

  • زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر زاهدان با شعار می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت - ۲۴شهریور

  • زاهدان - تظاهرات مردم دلیر این شهر با شعار مثل شهید یاسرم، برای مرگ حاضرم - ۲۴شهریور

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2716045e-bb48-407b-ad8c-548755fb1498"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات