728 x 90

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی
اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت دست به تظاهرات شبانه زدند. شب گذشته ۲۳مهر دهها تن از دانشجویان بعد از خوردن غذای سلف‌سرویس این دانشگاه دچار مسمومیت شدند و تا بامداد چهارشنبه دست کم ۶۰دانشجو به بیمارستان منتقل شدند. به‌دنبال این وضعیت دانشجویان علم و صنعت در خوابگاه پسرانه در اعتراض به «وضعیت فجیع غذا» دست به تحصن زدند.

دانشجویان در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه به سوی ساختمان ریاست این دانشگاه تظاهرات کردند

به گفته دانشجویان، در حالی که تحصن دانشجویان ادامه داشت، آمبولانس‌ها هم‌چنان برای نقل و انتقال دانشجویان مسموم، در حال رفت و آمد به دانشگاه بودند.

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی

اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و مسمومیت غذایی