728 x 90

نامه زندانی سیاسی آتنا دائمی از زندان اوین

--
--
زندانی سیاسی آتنا دائمی که اکنون در زندان اوین در حبس به‌سر می‌برد طی نامه‌یی در واکنش به پذیرش شکایت زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد توسط گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل‌متحد درباره رسیدگی به پرونده برادر و خواهرش که در قتل‌عام سال ۶۷ اعدام شده‌اند نوشت ”برگ برگ تاریخ این سرزمین را با دادخواهی به ثبت برسانیم“.

وی در قسمتی از نامه‌اش با شرح چگونگی به‌شهادت رسیدن چهار تن از اعضای خانواده زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد توسط دژخیمان خامنه‌ای در زندان به تلاشهای مریم اکبری منفرد در رابطه با افشای این جنایت پرداخته و سپس با اشاره به جنایات رژیم در نقض حقوق‌بشر اضافه می‌کند ”نقض حقوق‌بشر، زیرپا گذاشتن معاهدات، دروغ های بزرگ و فریب دادن مردم از طریق رسانه‌ها و روزنامه‌ها مصادره اموال زندانیان، کشتار دهه ۶۰ قتل‌های دسته جمعی، گورهای دسته جمعی، هیأت ۳نفره مرگ و صف‌های چپ و راست و قضاوت تنها با اشاره یک انگشت سپاه و بسیج و سرویسهای جاسوسی و… همگی شبیه به سیاستهای هیتلر و نازی هاست!“

زندانی سیاسی آتنا دائمی در پایان نامه‌اش با تقدیر از فعالان حقوق‌بشر در جهان و عاصمه جهانگیر نماینده ویژه حقوق‌بشر می‌افزاید:‌ ”باشد که تک‌تک عزیزان آسیب دیده در برابر این ظلم‌ها قد علم کنند و برگ برگ تاریخ این سرزمین را با دادخواهی‌شان به ثبت برسانند.

درست است کسانی که کشته یا اعدام شدند هرگز زنده نمی‌شوند، درست است که هیچ چیز سالهای زندان زندانیان را جبران نمی‌کند اما فراموش نکردن آنان، توجه به وضعیت آنها و صدای تک‌تک آنان بودن، باعث برپایی عدالت و سعادت بشری و ثبت تاریخ و هم‌چنین دلگرمی کسانی که سالها به طریقی مورد ظلم قرار گرفته‌اند خواهد شد و ما هم‌چنان امید داریم به روزهای روشن“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e6fd2f5c-74c4-412a-85cd-cd78c8fe5a7a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات