728 x 90

محمدباقر نوبخت: چرا عده‌یی در داخل می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟

محمد باقر نوبخت
محمد باقر نوبخت
محمدباقر نوبخت سخنگوی کابینه آخوند روحانی روز سه‌شنبه 25مهر در یک نشست خبری برای سرپوش گذاشتن بر وضعیت وخیم اقتصادی، به باند رقیب حمله کرد و گفت:‌ «چرا عده‌یی در داخل کشور می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟»

وی افزود‌:‌ «من از کسانی که با دولت مخالفتهایی دارند تقاضا می‌کنم در حال حاضر وحدت را در کشور به نمایش بگذارند و مدام نگویند که منابع مالی ما برای اداره کشور کم است. کسانی که بیرون از مرزها نشسته‌اند اگر ببینند که ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و منابع مالی در اختیارمان کافی نیست در اقداماتشان جری‌تر می‌شوند».

نوبخت تأکید کرد: من از کسانی که با دولت مخالفتهایی دارند تقاضا می‌کنم در حال حاضر وحدت را در کشور به نمایش بگذارند و مدام نگویند که منابع مالی ما برای اداره کشور کم است..

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات