728 x 90

اعتصاب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه مزدوران حراست

اعتصاب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
اعتصاب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه مزدوران حراست این دانشگاه دست به اعتصاب زدند. دانشجویان پس از سرکوب روز شنبه و ممانعت از ورود بیش از ۲۰۰تن از دانشجویان به دانشگاه به بهانه پوشش نامناسب، به اعتصاب کلاس و عدم حضور در کلاس‌ها در روز دوم و سوم اردیبهشت فراخوان داده بودند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9d760dbb-1ffb-4777-97c1-078cdc600224"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات