728 x 90

سیزدهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در سه‌شنبه‌های نه به اعدام در زندانهای مختلف

اعتصاب زندانیان
اعتصاب زندانیان

سیزدهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

در سه‌شنبه‌های نه به اعدام در زندانهای مختلف

 

سیزدهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در سه‌شنبه‌های نه به اعدام

روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، زندانیان اعتصابی در زندانهای مختلف کشور از جمله قزلحصار، اوین، زندان مرکزی کرج، نقده، خوی، مشهد، خرم‌آباد و سقز در سیزدهمین هفته سه‌شنبه‌های نه به اعدام، در اعتراض به افزایش اعدام و سرکوبها توسط رژیم و در همدردی با خانواده‌های داغدیده دست به اعتصاب زدند.

زندانیان سیاسی در شرایطی برای سیزدهمین هفته دست به اعتصاب زدند که در ۱۰روز اخیر ۲۶زندانی توسط رژیم ضدبشری آخوندی اعدام شده‌اند.

این اعدامها در شرایطی صورت می‌گیرد که محکومیت‌های بین‌المللی رژیم به‌خاطر نقض حقوق‌بشر در ایران افزایش پیدا کرده است اما رژیم اعدام و قتل‌عام، هم‌چنان سرکوب خود در جامعه را افزایش می‌دهد تا جلو قیام و اعتراضات مردم به‌جان آمده را بگیرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6b354ab3-45fa-49ac-9bfa-0fccc9a417a3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات