728 x 90

تصویب لایحه تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران در مجلس نمایندگان آمریکا

کنگره آمریکا
کنگره آمریکا
لایحهٴ دوحزبی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم آخوندی و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران امروز سه‌شنبه 3مرداد 96 با 419رأی مثبت در برابر تنها 3رأی منفی به تصویب رسید.

این لایحه باید به سنای آمریکا برود و بعد از تصویب برای امضا به رئیس‌جمهور آمریکا ارائه می‌شود.

اد رویس رئیس کمیتهٴ خارجی مجلس نمایندگان در جلسه کنگره گفت: این لایحه تحریم‌ها علیه کسانی که حقوق‌بشر را نقض می‌کنند و تحریم‌ها به‌خاطر حمایت رژیم ایران از تروریسم و برنامه موشکهای بالستیک آن را افزایش می‌دهد.

الیوت انگل رئیس دموکراتها در کمیتهٴ امور خارجی مجلس نمایندگان: بارها گفته‌ام که باید رژیم ایران را بر سر تروریسم، برنامه موشکی و نقض حقوق‌بشر تحت فشار نگه داشت و این لایحه دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد.

برد شرمن نمایندهٴ دموکرات کنگره: این لایحه، تمامیت سپاه پاسداران را در معرض تحریم‌های تروریسم قرار می‌دهد که نیروی قدس پیشاپیش تحت آن قرار دارد.

لایحهٴ تحریم‌ها برای اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم آخوندی و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران، یک پیروزی بزرگ برای کارزار مقاومت ایران است که از سالها پیش در تلاش بوده تا ارگان اصلی تروریسم و صدور بنیادگرایی و سرکوب فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران مشمول تحریم‌های تصریح‌شده در لیست‌های تروریستی شود.

سایت رسمی کمیتهٴ امور خارجی مجلس نمایندگان نوشت: لایحهٴ تحریم‌ها، سپاه پاسداران را به‌خاطر حمایتش از تروریسم هدف قرار می‌دهد.

در لایحهٴ تحریم‌های رژیم، آمده است: سپاه پاسداران و نه فقط نیروی قدس، مسئول اجرای برنامه بین‌المللی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده رژیم ایران، حمایت از اعمال تروریسم بین‌المللی و برنامه موشکهای بالستیک است.

لایحهٴ کنگرهٴ آمریکا مشخص می‌کند 90روز بعد از اجرای این قانون، رئیس‌جمهور باید تحریم‌های مشخص شده را علیه سپاه پاسداران و افراد خارجی که مقامات، مأموران یا وابستگان به سپاه هستند اعمال کند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات