728 x 90

تخمینی جدید برای عمر کره ماه

پیدایش کره ماه
پیدایش کره ماه
محققان در دانشگاه کالیفرنیا جدیدترین تحقیقات خود درباره کره ماه را ارئه داده‌اند. آنها پس از مطالعه طولانی بر روی تکه سنگی که آپولو۱۴ از ماه به زمین آورد، عمر ماه را که در گذشته به ۴.۳ میلیون سال قبل تخمین می‌رسید به ۴.۵۱ میلیون سال به‌طور دقیق‌تر تخمین زدند. این محققان می‌گویند که ماه بر اثر برخورد ستاره‌های دیگر به زمین و کنده شدن قسمتی از زمین در آن موقع به شکل گرفتن ماه انجامیده است. آنها می‌گویند که با آغاز زندگی در زمین که به ۴.۱ میلیارد سال قبل باز می‌گردد. کره ماه بسیار جوان و شاید اگر همان عمر زمین را پیدا کند پروسه شکل‌گیری حیات در ماه نیز به تکامل بیانجامد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/55b7dba0-63f0-44b8-a622-094cf555f7af"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات