728 x 90

اخبار اعتراضي,درگیری با مزدوران,

خیابانهای تهران صحنه مقاومت مردم در برابر زور گویی مأموران حکومتی رژیم

-

 -
-
یکشنبه 21تیر 94 خیابانهای ولیعصر و پل پارک وی و جمهوری و چهارراه سعدی در تهران صحنه مقاومت مردم در برابر اذیت و آزار مأموران حکومتی و انتظامی و شهرداری و تعزیراتی بود، که مأموران حکومتی با دیدن مقاومت مردم صحنه را ترک کردند.

 

صبح روز یکشنبه 21تیر 1394 ساعت ۱۰:۳۰ در خیابان ولیعصر و پل پارک وی، ایست بازرسی مأموران انتظامی تهران، موجب اعتراض گروهی از مردم و رانندگان شد، مأموران به بهانه آخوند‌ساخته روزه‌خواری اقدام به توقف خودروها کرده و شماره پلاک آنها را ثبت و تفتیش می‌کردند، که همزمان جوانان و سرنشینان خودروها شروع به اعتراض و شعار علیه مأموران کردند و مأموران حکومتی مجبور به ترک صحنه شدند.

 

 
 

 

همچنین ساعت 11، عده‌یی از مأموران سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان گشت تعزیرات، وارد خیابان جمهوری و چهارراه سعدی شده و به مغازه‌ها، به‌خصوص سوپرمارکتها، یورش و حمله بردند که موجب اعتراض مغازه‌داران و حاضرین گردید. در ادامه بر اثر تهاجم و توهین مأموران به مغازه‌داران، مغازه‌داران با مأموران درگیر شدند، مردم و مشتریان دور آنها جمع شده بودند، در ادامه یک پسر جوان یکی ازمأموران را به سختی گوشمالی داد. با مصدوم شدن و زمین خوردن این مزدور مأموران حکومتی صحنه را ترک کردند و مردم و جوانان هم حین رفتن آنها را "هو" کردند.

 

در صحنه‌ای دیگر ایادی رژیم در شهرداری تهران در مقابل پاساژ پروانه، به دستفروشانی که در محل مشغول فروش لباس بودند یورش بردند و بساط آنها را به هم زدند که این موضوع باعث درگیری بین چند تن از دستفروشان با نیروهای سرکوب شهرداری رژیم شدند، نیروهای سرکوب قصد دستگیری یکی از دستفروشان را داشتند، ولی مردم در صحنه مانع شدند و مأموران نتوانستند به هدف خود برسند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e68be65b-434f-4e8f-b3cf-284698b75560"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات