728 x 90

گردهمايي بزرگ ايرانيان,

مارتا المیدا: نبرد شما نبرد ما برای آزادی، برادری و کرامت انسانی است

-

--
--
مارتا المیدا نایب دادستان کل پرتغال در سخنان خود گفت: سلام دوستان عزیز سازمان و جنبش، من باید از شما حمایت کنم چون در همهٴ کشورها بیش از پیش افرادی مثل من در کنار شما هستند و با خواسته شما برای دموکراسی و آزادی همراه هستند. نبرد شما نبرد ماست. نبردی برای آزادی برادری و کرامت انسانی. به شما عشق می‌ورزم و همواره ادامه خواهم داد و قلبم با شماست چون نبرد شما نبرد عدالت و آزادی است و این اصول اصول جهانی هستند.

خانم المیدا گفت: می‌خواهم به زبان پرتغالی با شما صحبت کنم هر چند که با آن آشنا نیستید ولی احساسات خودم را می‌خواهم با زبان مادری بگویم. وی سپس به ضرورت پرداختن به حقوق اشرفیان ساکنان لیبرتی پرداخت و تأکید کرد که این حقوق باید به‌طور کامل رعایت شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0825e269-df77-45f4-aec6-7fc56b76182c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات