728 x 90

لحظات آزادی از زبان مسعود رجوی در گفتگو با مصاحبه‌گر مجله آفریقا آسیا

آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در زمان شاه
آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در زمان شاه
«... داشتم از لحظات شادی‌آفرین، می‌گفتم: مثلاً لحظه آزادی از زندان.
در لحظات آزادی جمعیت قابل توجهی در اطراف زندان قصر جمع شده بودند. آنها شعار می‌دادند و نام مرا فریاد می‌زدند، من هیچ نمی‌فهمیدم. آخر من که کسی غیر از یک زندانی سیاسی مثل بقیه زندانیان نبودم. مردم از خود بی‌خود شده بودند. رئیس زندان وحشت کرده بود.‌از من خواست به پشت‌بام زندان بروم و با بلندگو به مردم بگویم که همه زندانیان آزاد خواهند شد. من که مات مانده بودم به پشت‌بام رفتم و مردم سراپای مرا گلباران کردند. من علت این همه تشویق را می‌پرسیدم و فریادها با شکوهتر از قبل اوج می‌گرفت:‌ ”زنده‌باد مجاهدین“ و من در آن حال فریاد می‌زدم: ”زنده‌باد خلق“. وحشت مردم از این بود که در گیر و داری که آن‌روزها وجود‌ داشت، به‌نحوی ما را از میان ببرند».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4e667969-3a74-4396-9079-a951b218b1d3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات