728 x 90

شقه دروني رژيم,

علت برکناری آخوند مصلحی توسط پاسدار احمدی‌نژاد

-

آخوند حیدر مصلحی (چپ) در بازدید ولی‌فقیه ارتجاع از وزارت اطلاعات
آخوند حیدر مصلحی (چپ) در بازدید ولی‌فقیه ارتجاع از وزارت اطلاعات
بنا‌ به گزارشهای موثق دریافتی از درون رژیم، علت برکناری آخوند مصلحی توسط پاسدار احمدی‌نژاد، خیز احمدی‌نژاد برای تسلط بر وزارت اطلاعات و دست‌یابی به اطلاعات لازم برای کنار زدن افراد باند رقیب در 2نمایش انتخابات مجلس ارتجاع و ریاست‌جمهوری آینده بوده است.

این گزارش دریافتی از درون رژیم حاکی است، حسین عبدالهی به‌عنوان رئیس ستاد وزارت اطلاعات که فرد مورد اعتماد پاسدار احمدی‌نژاد و مشایی بوده، به همین منظور گمارده شده و عزل او توسط آخوند مصلحی، به برکناری خود مصلحی توسط پاسدار احمدی‌نژاد منجر شد.

این گزارش حاکی است، باند غالب نظام پیامدهای برکناری مصلحی و بحران ناشی از آن را برای نظام سنگین ارزیابی می‌کند و از جمله به این نتیجه رسیده‌اند که بین سیاستهای ولی‌فقیه ارتجاع و پاسدار احمدی‌نژاد مغایرت وجود دارد. هم‌چنین دولت پاسدار احمدی‌نژاد را با تهدیدات و خطرات جدی مواجه می‌دانند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d15095c6-5422-4643-8445-b741375902d0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات