728 x 90

اخبار اعتراضي,

تجمع اعتراضی خانواده‌های کارگران شرکت شیشه قزوین

-

خیابان سرافراز تهران
خیابان سرافراز تهران
تعدادی از خانواده‌های کارگران شرکت شیشه قزوین، روز دوشنبه 17شهریور، در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در خیابان سرافراز تهران تجمع اعتراضی برگزاری کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 3ماه حقوق عقب‌افتاده کارگران تجمع کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات