728 x 90

آخوند پورثانی: برگزاری دادگاه بهترین فرصت است که اقدامات مجاهدین برای دانش‌آموزانی که در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بودند، بیان شود!

آخوند پورثانی معاون وزارت آموزش و پرورش رژیم
آخوند پورثانی معاون وزارت آموزش و پرورش رژیم

آخوند پورثانی معاون وزارت آموزش و پرورش رژیم

برگزاری دادگاه بهترین فرصت است که اقدامات مجاهدین

برای دانش‌آموزانی که در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بودند، بیان شود!

 

خبرگزاری قضاییه جلادان ۲۸بهمن ۱۴۰۲:

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: برگزاری دادگاه مجاهدین بهترین فرصت است که اقدامات مجاهدین برای دانش‌آموزان بیان شود.

پورثانی گفت با وجود بیش از ۵۰ هزار گروه دانش‌آموزی در قالب طرحی با عنوان «جت» به همت قرارگاه خاتم الاوصیاء و همکاری آموزش و پرورش در حال انجام است و اقدام بعدی طرح «تا اوج» است که درباره کنشگری دانش‌آموزان است،

پورثانی درباره تأثیر برگزاری دادگاه مجاهدین بر اذهان عمومی و به‌ویژه دانش‌آموزان توضیح داد: اگر دادگاه همراه با روشنگری و بیان اقدامات مجاهدین باشد تأثیر به‌سزایی بر افکار عمومی دارد و الآن بهترین فرصت است که اقدامات مجاهدین برای دانش‌آموزانی که در زمان انجام این جنایتها هنوز به دنیا نیامده بودند، بیان شود و لازم است از این فرصت استفاده شود.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/47f68c99-4e33-4075-b828-5deeda1a0185"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات