728 x 90

شهيدان قيام,

بازداشت پزشک معاینه کننده شهید ستار بهشتی در زندان اوین

-

شهید ستار بهشتی و زندان اوین
شهید ستار بهشتی و زندان اوین
رژیم آخوندی رضا حیدرپور پزشک بهداری زندان اوین را که بدن مجروح شهید ستار بهشتی را معاینه کرده بود، بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کرد… . وی گزارش کرده بود ستار بهشتی در زیر شکنجه دچار خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه، شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/aeb69113-838b-4fe7-aa30-23f80d649897"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات