728 x 90

اعتراض عليه مالكي,

تظاهرات مردم شهر کاظمیه عراق علیه دولت نوری مالکی

-

تظاهرات در کاظمیه بغداد - آرشیو
تظاهرات در کاظمیه بغداد - آرشیو
به گزارش تلویزیون الرافدین، تظاهرات بزرگی با شرکت شخصیتها و مردم شهر کاظمیه عراق علیه دولت نوری مالکی و در اعتراض به وخامت اوضاع خدمات شهری برگزار شد. تظاهر‌ کنندگان دولت نوری المالکی را مسئول تأخیر در ارائه خدمات به شهر دانستند.
آنها همچنین اقدامات سرکوبگرانه امنیتی توسط دولت مالکی را هم محکوم کردند.