728 x 90

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت: سایت‌های حکومتی از وخامت حال و وضعیت آرمیتا گراوند خبر می‌دهند

آرمیتا گراوند
آرمیتا گراوند
  • سایت‌های حکومتی از وخامت حال و وضعیت آرمیتا گراوند خبر می‌دهند که می‌تواند زمینه‌سازی برای اعلام خبر درگذشت او باشد.
  • کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت: تعجب‌آور است که رژیم تا چهارشنبه شب به‌طور رسمی هیچ اطلاع مشخصی از وضعیت آرمیتای ۱۶ ساله نمی‌دهد در حالی که یک هفته پیش می‌گفتند در حالت کماست.
  • پیداست که رژیم با توجه به تجربه ژینا، سناریوی مشخصی برای پنهان کردن واقعیت امر در مورد آرمیتا دارد به‌خصوص که رژیم حتی به نمایندگان و مقامات ملل متحد هم جواب روشن نمی‌دهد و سر می‌دواند.
  • در روز جهانی علیه اعدام، باید فریاد اعتراض علیه رژیم رکورد دار اعدام و سرکوب زنان را بالا برد و آن را وادار به پاسخ‌گویی کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6288c0f2-40eb-45ed-90c6-1203c6eb3ebc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات