728 x 90

(سری سوم اسناد)

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت افشا می‌کند: رژیم ایران در اوایل بهمن از ورود ویروس کرونا مطلع بود

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران

افشای اسناد سازمان اورژانس رژیم ایران – رژیم ایران در اوایل بهمن از ورود ویروس کرونا مطلع بود

به‌رغم انکارهای مکرر سردمداران رژیم اسناد سازمان اورژانس به‌روشنی نشان می‌دهد

در ۵بهمن یک بیمار مبتلا به کرونا از فرودگاه به اورژانس منتقل و سپس در بیمارستان یافت‌آباد بستری شده است

یک بیمار دیگر لیدر مسافران چینی بوده است

بدون شک رژیم در اوایل بهمن از ورود ویروس به ایران مطلع بود و چند بیمارستان را برای بستری کردن بیماران معین کرده بود

پنهان‌کاری بزرگترین عامل شیوع انفجاری ویروس در ایران و قربانیان بیشمار و سرایت ویروس به منطقه بوده است

خامنه‌ای و روحانی و دیگر سرکردگان رژیم باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند

 

سند شماره ۱- سازمان اورژانس کشور، استان تهران، اورژانس تهران، تاریخ مأموریت ۵بهمن ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۳۴۰۳، نام و نام خانوادگی بیمار نجیب‌الدین عبدالرحمن، ۳۷ساله، غیرایرانی، روز ۵بهمن از فرودگاه خمینی به اورژانس و از آنجا به‌دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان شهدای یافت آباد منتقل شد: « بیمار مشکوک به کرونا، با a.b.c. چک ارزیابی اولیه انجام شد، برقراری ۰۲پذیرش و هماهنگی با ۸۰۰، و طبق دستور دکتر معتمدی، پایش در مسیر بیمارستان، بیمار منتقل گردید. قابل ذکر است که با تشخیص پزشک بهداشت مرزی و دریافت برگه گزارش از بهداشت مرزی و تحویل به بیمارستان شد».

 

 

افشای اسناد سازمان اورژانس رژیم ایران - کرونا -۱

 

 

افشای اسناد سازمان اورژانس رژیم ایران - کرونا -۲

 

 

سند شماره ۲- سازمان اورژانس کشور،استان تهران، اورژانس تهران، تاریخ مأموریت ۱۱بهمن ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۳۱۸۳، نام و نام خانوادگی بیمار مونا جامه بزرگی، ۳۱ساله، روز ۱۱بهمن از فرودگاه خمینی به اورژانس و از آنجا به‌دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان یافت آباد منتقل شد: «بیمار لیدر مسافران چینی بوده است که به‌مدت ده روز با مسافران چینی در تماس بوده بیمار تنگی نفس و ضعف و بی‌حالی و سرفه دارند. توسط پزشک بهداشت مرزی آقای دکتر فروزان معاینه و چک شد و توصیه جهت اقدامات بعدی جهت بیماری کرونا و انتقال به بیمارستان انجام شد».

 

افشای اسناد سازمان اورژانس رژیم ایران - کرونا -۳

 

 

افشای اسناد سازمان اورژانس رژیم ایران - کرونا -۴

 

سندها به‌روشنی نشان می‌دهد ویروس کرونا از چین علاوه بر قم، مستقیماً به تهران هم سرایت کرده است. حداقل از اوایل بهمن نمونه‌های متعددی از مبتلایان به کرونا در تهران وجود داشته و رژیم بیمارستانهای مشخصی مانند مسیح دانشور، یافت آباد و بیمارستان خمینی را به این بیماران اختصاص داده و به‌غایت تلاش کرده است جلوی درز اطلاعات از این بیمارستانها را بگیرد.

 

این پنهان‌کاری طولانی و جنایتکارانه بزرگترین عامل شیوع انفجاری ویروس در ایران و جان باختن شمار زیادی از مردم و سرایت ویروس به منطقه بوده است. دکتر ادهم اسماعیل نماینده سازمان بهداشت جهانی در عراق در روز ۱۱فروردین گفت « ایران این بیماری همه گیر را به ۱۷کشور منتقل کرد. ایران دلیل وجود این بیماری همه گیر در ۱۷کشور است» (تلویزیون العراقیه ۱۱فروردین).

 

پنهان‌کاری رژیم آخوندها در موضوع کرونا، نقض آشکار مقررات سازمان جهانی بهداشت به‌ویژه قطعنامه مجمع عمومی این سازمان در سال ۲۰۰۵است. ماده ۶ این قطعنامه که توسط رژیم نیز امضا شده است، تصریح می‌کند «هر کشور عضو باید رویدادهایی را که... ممکن است یک وضعیت اضطراری بهداشتی بین‌المللی باشد و هم‌چنین اقدامات بهداشتی انجام شده در برابر آن رویداد را حداکثر طی ۲۴ساعت با کارآمدترین شیوه ارتباطی موجود، به سازمان جهانی بهداشت اطلاع دهد. این اطلاعات تا جایی که امکان دارد شامل تعریف موارد، نتایج آزمایشگاهی، منبع و نوع خطر، تعداد موارد بیماری و مرگ و.... می‌باشد».

 

خامنه‌ای و روحانی و دیگر سرکردگان رژیم باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند.

 

شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

۱۵فروردین۱۳۹۹(۳آوریل ۲۰۲۰)

 

مطالب مرتبط:

ضمیمه: سند پی.دی.اف افشای اسناد سازمان اورژانس رژیم - ویروس کرونا - (سری سوم اسناد) -۱۵فروردین ۹۹