728 x 90

کشته شدن فخری‌زاده یک شکست عظیم برای برنامه اتمی رژیم ایران بود

 کشته شدن محسن فخری زاده
کشته شدن محسن فخری زاده

فاکس نیوز درباره کشته شدن محسن فخری زاده گزارش داد: «او یک دانشمند معمولی نبود. رئیس برنامه اتمی رژیم ایران و معروف به پدر بمب اتمی این رژیم بود.

این یک شکست عظیم برای برنامه اتمی رژیم ایران بود. فخری زاده درست در حومه تهران کشته شد. بعد از آن که افراد مسلح به او حمله کردند . این یکی از آخرین مجموعه حملاتی است که به قلب برنامه اتمی رژیم ایران ضربه زده است». (تلویزیون فاکس نیوز:۷آذر)