728 x 90

فاکس نیوز: فراخوان مریم رجوی برای به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای سرنگونی ملاها

فاکس نیوز - مریم رجوی
فاکس نیوز - مریم رجوی

فاکس نیوز به‌ نقل از مریم رجوی گفت: جامعه بین‌المللی باید حق و خواسته مردم ایران برای سرنگون کردن رژیم آخوندی را به‌رسمیت بشناسد.

گزارش فاکس نیوز:‌

نایل گاردنر از مدیران بنیاد هریتیج در مصاحبه با فاکس‌ نیوز نسبت به تهدید رژیم ایران هشدار داد.

اریک شاون مجری فاکس‌ نیوز گفت: گروهی وجود دارد که درست مانند شما هشدار داده و آن شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی پرزیدنت این شوراست که در پاریس مستقر است.

او و گروه او، نسبت به آنچه که شما می‌گویید در مورد تهدید ایران و این توافق هشدار داده‌اند و به تظاهراتهای بیشتر در ایران فراخوان داده‌اند.

آنها گفته‌اند که در بیش از ۱۶۰شهر در سراسر کشور(تظاهرات) بوده است.

مریم رجوی از جامعه جهانی خواسته تا کار بیشتری انجام دهند.

خانم مریم رجوی در اظهارات اخیرشان گفته اند:

جامعه بین‌المللی باید حق و خواسته مردم ایران برای سرنگون کردن رژیم آخوندی را به‌رسمیت بشناسد.

اریک شاون: جامعه بین‌المللی چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟

نایل گاردنر: خوب فکر می‌کنم آمریکا تلاش برای منزوی ساختن رژیم ایران را هدایت می‌کند و کار را برای این رژیم برای آن که به‌عنوان اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم عمل کند بسا سخت‌تر می‌کند. بسیار مهم است که تمامی اعضای جهان آزاد باهم علیه این دیکتاتوری بیرحم و قاتل تهران همکاری کنند این یکی از شیطانی‌ترین رژیمهای جهان تا به امروز است و این بسیار حیاتی است که تمامی کشورهای غربی در کنار آمریکا در مقابله با این رژیم وحشی بایستند

هر تلاشی برای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران به‌روشنی از بزرگترین کشور حامی تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند و مردم ایران به‌طور فزاینده‌یی علیه دیکتاتوری ایران به‌پا می‌خیزند و من انتظار تظاهراتهای بیشتری را طی ماههای آینده دارم در حالی که تحریم‌های آمریکا فشار بیشتری را علیه این رژیم وارد می‌کند نیاز داریم که جهان آزاد باهم علیه دیکتاتوری بیرحم و قاتل تهران کار کنند.