728 x 90

-

اعتصاب غذای خشک زندانی سیاسی محسن نگهبان

-

زندان زاهدان
زندان زاهدان
زندانی سیاسی محسن نگهبان در زندان زاهدان در اعتراض به رفتارهای وحشیانه و قرون‌وسطایی دژخیمان با دوختن لبها و چشمانش دست به اعتصاب‌غذای خشک زد. این زندانی حدوداً ۳ سال پیش از لرستان به زندان زاهدان تبعید شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/30cceefd-c801-4db5-8227-326f28bb1fec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات