728 x 90

هشدارهای آخوند حسن خمینی برای وقوع یک انقلاب اجتماعی

قیام سراسری مردم ایران
قیام سراسری مردم ایران

به گزارش سایت حکومتی عرش‌آنلاین (۷بهمن) آخوند حسن خمینی طی سخنانی بر سر قبر خمینی دجال در خصوص رشد جیره‌خواران حکومتی گفت: «کسانی که انقلاب کردند و جزو محرومین بودند، در دهه۶۰ با استخدام‌ها، تقسیم زمین‌ها و یا کارهای روستایی، به طبقه متوسط آمدند و ما یک طبقه متوسط فربه پیدا کردیم».

وی با اشاره به از دست دادن مشروعیت نظام آخوندی اذعان کرد: «ما آرام آرام پایگاه اجتماعی حکومت را از دوش طبقه محرومین روی دوش طبقه متدیّنین برده‌ایم و تخاطب ما بیشتر با طبقه متدیّنین شده است».

وی به بن‌بست در حکومت آخوندی اشاره کرد و با پرهیز از خشونت‌گرایی به راه‌کار نخ‌نمای برگزاری انتخابات را مطرح کرده و گفت: «مسأله این است که راه‌حل وضع کنونی کشور گفتگو است؛ دوز خشونت در جامعه باید پایین بیاید. نمی‌شود طرفین بگویند ما به‌شرطی پای کار هستیم که یقه همدیگر را پاره کنیم! یک کشور و یک ملت هستید و افراد هم فکرهای مختلف دارند، راهش گفتگوی ملی است. اما مراد من این نیست که با همدیگر حرف بزنیم، البته بزرگانشان باید با همدیگر حرف بزنند، اما گفتگو در سطح ملی به‌معنای انتخابات است».

 

شایان ذکر است که پس از گذشت ۴ماه از قیام سراسری مردم ایران آخوندهای حاکم به سوی سرنگونی تمامیت این رژیم توسط جوانان دلیر در حال حرکت هستند و گریزی از آن نخواهند یافت. روزگار دجالیت و گفتگو یا نمایش انتخابات برای همیشه به پایان رسیده است و مردم ایران تنها راه نجات را در سرنگونی تام و تمام آخوندها یافته‌اند. مسیر که بی‌تردید به‌زودی محقق خواهد شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/60a28894-9fdb-43da-9306-0e1a7692901d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات