728 x 90

نمای روز – قیام برای آب و آزادی، پاسخ خامنه‌ای چیست؟

شهرکرد ـ آذر ۱۴۰۰:

ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم

ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم

 

یک هم‌وطن:

ما داریم از گشنگی می‌میریم آقای خامنه‌ای شکم شما سیر است ما در بدر چه کار کنیم با این پینهای دستمان با گوشت پوست جانمان می‌خواهیم نان در بیاوریم خدا حکم ظلم را بهت بدهد.

 

خامنه‌ای ـ ۲۶آبان۱۴۰۰:

مسأله کشور، مسأله آب است. خب برای این یک فکر علمی باید بشود.

تجمع اعتراضی مردم شهرکرد:

اگر می‌خواهند خون ما را بکشند آب ما را ببرند و همه چیز ما را نابود کنند ما پای همه چیز ایستاده‌ایم

آب را خون می‌کنیم - آب را خون می‌کنیم

یک هم وطن کشاورز:

هر چه می‌خواهند بیاورند ما آماده شدیم یا در این رودخانه کشته می‌شویم یا آب‌مان را باز کنید

این‌که مذاکره وزیر نیرو نماینده نظام صنفی اینها برای ما آب نمی‌شود کلید آب بیایید دست ما

 

خامنه‌ای ـ ۲۶آبان۱۴۰۰:

مسأله کشور، مسألهّ آب است خب برای این یک فکر علمی باید بشود.

یک هم وطن در تجمع اعتراضی مردم شهرکرد:

به همه مسولان اخطار می‌دهیم یک لحظه از پای نخواهیم نشست و پای جانمان ایستاده‌ایم.

شعار: وای اگر ایل ما برنو به‌دست بگیرید - وای اگر ایل ما برنو به‌دست بگیرید.

خامنه‌ای ـ ۲۶آبان۱۴۰۰:

خب برای این یک فکر علمی باید بشود.

یک هم وطن کشاورز اصفهانی:

اعلام خطر ما می‌کنیم غوغا می‌شود ما می‌دانیم غوغا می‌شود و برای ابد در زباله‌دان تاریخ ریخته می‌شوید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات