728 x 90

مجازات یک بسیجی گشتهای سرکوبگر در منطقه هرندی تهران

مجازات یک بسیجی گشتهای سرکوبگر در منطقه هرندی تهران  - عکس از آرشیو
مجازات یک بسیجی گشتهای سرکوبگر در منطقه هرندی تهران - عکس از آرشیو

خبرگزاریهای بسیج ضدمردمی سپاه پاسداران از کشته شدن یک بسیجی از اعضای گشتهای سرکوبگر محله محور موسوم به رضویون خبر داد.

طبق این خبر، این بسیجی سرکوبگر که تحت پوشش عملیات ایست و بازرسی در منطقه شوش تهران به آزار و اذیت مردم به‌ویژه جوانان مشغول بود، با مقابله جوانان این محله روبه‌رو شده بود.

خبرگزاری بسیج ضدمردمی در این باره نوشت: این بسیجی در جریان حمله به گشت بسیجیان در منطقه هرندی تهران از ناحیه سر آسیب دید و بعد از سه روز سرانجام کشته شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت در روز ۲۷اردیبهشت ۹۸ درباره فعالیت‌های گشتهای سرکوبگر محله محور موسوم به رضویون نوشت: انتصاب سردژخیم ابراهیم رئیسی به‌مثابه رئیس قضاییه و انتصاب پاسدار سلامی و پاسدار فدوی و پاسدار نقدی سه تن از هارترین پاسداران به‌عنوان سرکرده و جانشین و هماهنگ‌کننده سپاه جهل و جنایت، حلقاتی از تلاشهای مذبوحانه خامنه‌ای برای مهار بحران سرنگونی است» و «به‌راه انداختن گشتهای شبانه» و«گشتهای امنیت محله محور» موسوم به رضویون...بخشی از تدابیر سرکوبگرانه فاشیسم دینی برای جلوگیری از قیامهای مردمی است».