728 x 90

فعالیت کانون‌های پرشور شورشی در میهن اسیر و نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی-۲۰آذرماه

فعالیت کانون های شورش و قیام در شهرها
فعالیت کانون های شورش و قیام در شهرها

کانون‌های شورش و قیام هر روز طرحی نو در این سرزمین آخوند گزیده می‌ریزند و با فعالیت‌های بیدریغ خود روح جنگاوری و شورش بر علیه وضع موجود که حاصل ۴۰سال حکومت خلیفه ارتجاع و تباه کردن حرث و نسل این میهن است را جاری می‌نمایند. آنها در ادامه اعتراضات خونین و افتخار‌آفرین آبانماه بر عزم خود هر چه مستحکمتر شده و اراده کرده‌اند تا کاخ دژخیم را واژگون نمایند و از سوی دیگر با فعالیت‌های خود این پیام را می‌دهند که راه بهروزی مردم میهنمان کدام است و باید بر هر بی‌هزینگی مهر باطل زد.

دیر است و دور نیست که ایران، این زیباترین وطن، سرزمین عشق و آزادی گردد.

 

تهران –کانون شورشی۷۲۷

نصب بنر بزرگ مریم رجوی در بزرگراه حکیم با شعار: زمین در زیر پای آخوندها به لرزه در آمده است

 

تهران –کانون شورشی۸۸۸

نصب بنر مریم رجوی در خیابان جمهور با شعار: آخوندها باید گورشان را گم کنند.

نصب بنر مسعود رجوی با شعار استراتژی ارتش آزادی اکنون در سراسر میهن شعله افکنده است.

تهران- کانون شورشی۲۹۹

نصب بنر مریم رجوی در پارک نرگس با شعار: حمایت از جوانان شورشگر و کانون‌های شورشی یک وظیفه ملی و میهنی است / هر کوچه و خیابان را به سنگر قیام و انقلاب تبدیل کنید.

تهران –کانون شورشی۵۶۷

نصب بنر مریم رجوی در خیابان حافظ با شعار: مریم رجوی: ایران در برابر سلطنت مطلقه فقیه به‌پاخاسته است.

تهران–کانون شورشی۱۳۱

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان طالقانی با شعار: مسعود رجوی: تنها جواب شیخ آتش،آتش شعله برکش،شورش ادامه دارد.

 

تهران- کانون شورشی۴۲۲

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان فاطمی با شعار: مسعود رجوی: زمان تکثیر و گسترش کانونها و محله‌های شهرهای شورشی است.

کاشان- کانون شورشی۵۵۶

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان حجاب با شعار: سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است.

اهواز-کانون شورشی ۲۰۰

انهدام تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای.

 

مشهد- کانون شورشی۵۵۶

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان حجاب با شعار: شیخ چاره‌ای جز سرکوب ندارد اما گور خود کند به دست خود.

کرمانشاه -کانون شورشی۸۲۸

نصب بنر خواهر مریم با شعار: این قیامی است متعلق به تمام مردم اسیر و آزادیخواه ایران.

نصب بنر برادر با شعار وارد دوران آماده‌باش می‌شویم.

اهواز-کانون شورشی ۳۵۰

نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای-درود بر رجوی