728 x 90

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران
فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران

فعالیت کانونهای شورشی این پیام آوران سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه در شهرهای ایران اسیر روبه گسترش و تعمیق دارد و در دل مردم بذر خیزش و قیام می‌پراکند. گسترش فعالیت کانونهای شورشی خصوصاً در زمینه هدایت تظاهرات و اعتراضات مردم باعث ابراز وحشتهای بی‌پایان سردمداران و گماشته‌های این رژیم ضدبشر شده است. از جمله دیروز روحانی رئیس‌جمهور ارتجاع و امروز وزیر به‌اصطلاح کار و.. نمایندگان مجلس رژیم ایران بارها به تاثیر مجاهدین و خطر سرنگونی رژیم پلیدشان اشاره کردند

 

پیام کانون شورشی زهره قائمی - قزوین

یکی از اعضای کانون شورشی زهره قائمی از قزوین در حالیکه پوستری از پیام شماره ۱۰ارتش آزادیبخش را بر دست بلند کرده بود گفت: برادر مسعود، شیر همیشه بیدار مردم ایران، پیام شماره ۱۰شما را شنیدیم و همان‌طور که شما گفتید پاسخ ضروری این مرحله از قیام، جنگ صد برابر و شورشگری حداکثر است، و ما کانونهای شورشی تعهد می‌دهیم مشت را با مشت حمله را با حمله و آتش را با آتش جواب دهیم، کانون شورشی زهره قائمی، قزوین.

پیام کانون شورشی زهره قائمی از قزوین

 

دیوارنویسی توسط اعضای کانون شورشی سقز – فعالیت کانون شورشی ۹۰۱ارومیه

اعضای کانون شورشی سقز فیلمی از دیوارنویسی خود ارسال کرده‌اند. در این فیلم یکی از اعضای این کانون شورشی در حال نوشتن شعار « مرگ بر خامنه‌ای دیکتاتور» بر دیوار دیده می‌شود.

اعضای کانون شورشی ۹۰۱ارومیه نیز تصویری از بلند کردن تراکت مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله آتش جواب آتش – مسعود رجوی را ارسال کرده‌اند.

دیوار نویسی یکی از اعضای کانون شورشی در سقز

 

تهران – پیام کانون شورشی

یکی از اعضای کانونهای شورشی تهران در حالی که تراکتی که بر آن جمله «رمز رستگاری ملی، مرگ بر اصل ولایت فقیه و زنده باد ارتش آزادیبخش است» دیده می‌شد، بر دست بلند کرده بود، گفت: رژیم آخوندی صدها بار اعلام کرد که مجاهدین از بین رفتند ولی امروز ما هم‌چنان افتخار می‌کنیم وقتی که گفتیم مرگ بر ارتجاع پای آن ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم خواهیم ایستاد، هم‌چنان که گفتیم سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی – درود بر مسعود و مریم رجوی – درود بر مجاهدین خلق ایران – درود بر ارتش آزادیبخش ملی ایران بازوی پراقتدار خلق قهرمان ایران – برادر مسعود ما میلیشیای شما هستیم، تهران – حاضر حاضر حاضر.

تهران - پیام کانون شورشی

 

دیوارنویسی در اصفهان

اعضای کانون شورشی ۵۱۵اصفهان نیز فیلمی از دیوارنویسی ارسال کرده‌اند. این فیلم یکی از اعضای این کانون شورشی را در حال نوشتن شعار «حمله در برابر حمله آتش جواب آتش» بر روی دیوار نشان می‌دهد.

دیوار نویسی کانون شورشی ۵۱۵ اصفهان

 

دیوارنویسی اعضای کانون شورشی ۸۲۵در اماکن مختلف رشت

اعضای کانون شورشی رشت نیز فیلمی از دیوارنویسی خود ارسال کرده‌اند. که یکی از اعضای این کانون را در حال دیوارنویسی نشان می‌دهد و عضو دیگر کانون می‌گوید: مشت در برابر مشت، آتش در برابر آتش، مسعود رجوی مرداد ۹۷، کانون شورشی ۸۲۵مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران، رشت جاده تهران، خوابگاه دانشگاه گیلان.

در قطعه دیگری از فیلم یکی دیگر از اعضای این کانون شورشی می‌گوید، برادر مسعود ما پیام شما را با جان و دل شنیدیم، آتش جواب آتش سرلوحه رزم ماست، چشم انتظار ورود شما و خواهر مریم به خاک میهن هستیم، کانونهای شورشی رشت.

در فیلم ارسالی، همچنین دیوارنویسی اعضای این کانون شورشی بر دیوار کوچه اردیبهشت نیز دیده می‌شود، که عضو دیگر این کانون، شعار دیوارنویسی شده را قرائت می‌کند «مشت در برابر مشت آتش جواب آتش مسعود رجوی مرداد ۹۷» و ادامه می‌دهد: کانون شورشی ۸۲۵مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران.

دیوار نویسی گسترده کانون شورشی ۸۲۵ رشت

 

کانون شورشی دیگری نیز از رشت که به برخی از ابزار سرکوب مزدوران خامنه‌ای دسترسی پیدا کرده است، دستگاه شوکر برقی و اسپری فلفل به‌دست آمده را به نمایش گذاشته و می‌گوید، خامنه‌ای ای وحشی دیکتاتور، تو دیکتاتور من آرش، آتش جواب آتش

تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش

 

دیوارنویسی شبانه کانون شورشی در کرج

یکی از کانونهای شورشی از کرج نیز فیلمی از دیوارنویسی ارسال کرده‌اند که یکی از اعضای این کانون را در حال دیوار نویس نشان می‌دهد، عضو کانون شورشی گفت: مرگ بر خامنه‌ای دیکتاتور، دیوارنویسی شبانه، دیوارهای کیانمهر مرداد ۹۷

دیوار نویس کانونهای شورشی در کرج

 

دیوارنویسی توسط کانونهای شورشی – مسجد سلیمان

یکی از کانونهای شورشی از مسجد سلیمان نیز فیلمی از چند فعالیت دیوارنویسی اعضای این کانون را تهیه و ارسال کرده‌اند. جملات پیام شماره ۱۰ارتش آزادیبخش ملی ایران « آتش جواب آتش، حمله در برابر حمله، مشت در برابر مشت» بر دیوارها دیده می‌شود.

دیوار نویسی توسط کانونهای شورشی – مسجد سلیمان

 

 

بیشتر بخوانید:

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات