728 x 90

فراخوان سندیکاهای فرانسه به آزادی فوری زندانی سیاسی محمد حبیبی

محمد حبیبی-بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی
محمد حبیبی-بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی

سندیکاهای فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ،طی نامه‌یی خواهان آزادی زندانی سیاسی محمد حبیبی معلم زندانی شدند. در این نامه آمده است: این معلم زندانی مورد بدرفتاری قرار گرفته و مقامات زندان کماکان از ارائه خدمات درمانی و معالجات وی دریغ می‌کنند

سندیکاهای فرانسه بر آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمد حبیبی و همه زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی، دیگر معلمان دربند تأکید شده است

 

 

متن نامه سندیکاهای فرانسوی

سازمانهای سندیکایی فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ، توجه شما را نسبت به وضعیت محمد حبیبی، معلم و سندیکالیست ایرانی جلب می‌کند.
در تاریخ ۴اوت ۲۰۱۸محمد حبیبی به ده سال و نیم حبس محکوم شد. مضافا آن که دادگاه او را به ۷۴ضربه شلاق و ۲سال ممنوعیت هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.
محمد حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، یکی از بسیار مبارزان سندیکایی مستقلی است که به‌خاطر پیگیر بودن‌شان در فعالیتهای قانونی توسط رژیم تحت پیگرد و آزار قرار گرفته‌اند. او در ماه مه در حالی که در یک تظاهرات آرام شرکت داشت، دستگیر می‌شود و از آن تاریخ در زندان در شرایط بسیار دشواری به‌ سر می‌برد. به‌گفته اعضای خانواده‌اش پس از ملاقت با او در زندان، در زندان با او به‌شدت بدرفتاری کرده‌اند. مقامات زندان کماکان از ارائه خدمات درمانی و معالجات اضطراری، که او به‌شدت بدانها نیاز دارد، دریغ می‌ورزند. بدون معالجات لازم، خطر وخیم‌تر شدن سریع وضعیت سلامتی او بسیار است.

 

رژیم ایران تعهدات در قبال میثاقهای بین‌المللی سازمان جهانی کار را نقض می‌کند


اخبار رسیده حاکی از دشوارتر شدن دنیای کار در ایران است. جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تعهدات خود در قبال توافق‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به‌رسمیت می‌شناسد، مراعات نمی‌کند.
حبس محمد حبیبی تخطی از حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی سندیکایی است. از این رو ما خواستار آزادی فوری او هستیم. همچنین به‌دلیل نقض همین حقوق، ما آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه فعالان زن و مرد زندانی، از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی، معلمان دربند را خواستاریم، کسانی که هدفی جز فعالیتهای سندیکایی و دفاع از حقوق قانونی مزدبگیران ندارند.

همبستگی معلمان و مدافعان حقوق‌بشر با زندانی سیاسی محمد حبیبی

جمعی از معلمان و مدافعان حقوق‌بشر روز پنجشنبه ۱۶فروردین۹۷برای اعلام همبستگی با معلم زندانی محمد حبیبی مقابل هنرستان پسرانه کار و اندیشه در شهریار، محل تدریس این زندانی سیاسی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان آزادی وی شدند.

تجمع‌کنندگان دست‌نوشته‌هایی همراه داشتند که روی آنها نوشته بود:«محمد حبیبی را آزاد کنید» و «جای معلم زندان نیست» و «محمد حبیبی تنها نیست».

محمد حبیبی توسط پاسداران جنایتکار با ضرب ‌و شتم شدید در همین مدرسه و در مقابل چشمان بهت‌زده دانش‌آموزانش دستگیر شده است.

این معترضان همچنین تی‌شرتهایی را که روی آن نوشته بود«محمد حبیبی را آزاد کنید» بر تن کرده بودند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات