728 x 90

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی منفی شش درصد خواهد بود

صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه چهارم تیرماه در سایت خود منتشر کرد خبر از رشد منفی شش درصدی اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی داد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی؛ رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری منفی شش درصد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۵.۹درصد خواهد بود.
برآورد صندوق بین‌المللی پول در حالی منتشر شد که پیش‌تر؛ پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی رژیم در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم از مثبت بودن رشد اقتصادی غیرنفتی در سال جاری خبر داده بود.