728 x 90

اعتصاب مغازه‌داران کازرون، شروع تظاهرات در لاله زار تهران،بازار امین و اراک

اعتصاب مغازه‌داران در کازرون
اعتصاب مغازه‌داران در کازرون

پس از اعتصاب بازار توسط بازاریان تهران، تبریز و اراک در روز گذشته، صبح روز دوشنبه ۲۳خرداد، کسبه‌ی بازار کازرون نیز به اعتصاب بازاریان پیوستند و عطف به فراخوان بازاریان برای اعتصاب در اعتراض به گرانی و تورم و بی‌ثباتی قیمت ارز، کمبود مواد اولیه، کسادی و رکود در شهرها و روستاها، مغازه‌داران کازرون مغازه‌های خود را باز نکردند و اعتصاب خود را شروع کردند.

مغازه‌داران خیابان لاله‌زار در تهران در اعتراض به نرخ ارز و افزایش مالیات‌ها دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

بازاریان لاله‌زار با اعلام «ببندید ببندید» همکارانشان را به‌اعتصاب و اعتراض فراخواندند.

بازاریان سه راه امین حضور برای دومین روز به اعتصاب خود ادامه دادند.

بازاریان کازرون از صبح امروز دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند.

اعتصاب بازاریان اراک برای دومین روز متوالی.

 

اعتصاب بازاریان امین حضور  روز دوم - دوشنبه  ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

  • ‏دومین روز اعتصابات در اراک - ۲۳ خرداد

 

  • دوشنبه ۲۳ خرداد  بازاریان لاله‌زار تهران اعتصاب خود را با شعار ببندید ببندید شروع کردند.

اعتصاب و اعتراضات در لاله‌زار تهران کسبه لاله‌زار در تهران با تعطیل کردن مغازه‌های خود به خیابان آمدند

لاله‌زار تهران ۲۳خرداد۱۴۰۱ اعتصاب کسبه

  • اعتصاب بازاریان کازرون و پیوستن مردم به آنها 

  • پیوستن مردم به اعتصاب  بازاریان کازرون 

  • شروع اعتصاب بازاریان کازرون ۲۳خرداد ۱۴۰۱

 

اعتصاب مغازه‌داران در کازرون - 0

اعتصاب مغازه‌داران در کازرون - 1

اعتصاب مغازه‌داران در کازرون - 2

اعتصاب مغازه‌داران در کازرون - 3
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6b41340c-f04d-430f-a53e-33d049fe3129"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات