728 x 90

رویترز: کشته شدن قاسم سلیمانی نمایشی از ناکامی بزرگ در طرح‌های رژیم ایران

به آتش کشیدن بنر قاسم سلیمانی
به آتش کشیدن بنر قاسم سلیمانی

رویترز روز ۲۱فروردین ۹۹ در گزارشی راجع به از میان رفتن نفوذ رژیم آخوندی در منطقه نوشت: تحریم‌های تنبیهی دولت ترامپ به‌شدت به تروریستها آسیب رسانده و به‌طرز چشمگیری ماجراجویی‌های نظامی رژیم ایران را در منطقه محدود کرده است.

سلسله تظاهرات اخیر در لبنان و عراق نیز آشکار کرد که رژیم ایران در حال از دست دادن خاورمیانه است.

علاوه بر اینها، اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸در ایران امید به تغییر رژیم را افزایش داده است.

 

رویترز افزود: کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تررویستی قدس رژیم در دیماه ۹۸نمایشی از ناکامی بزرگ در طرح‌های رژیم ایران برای تسلط منطقه‌یی بود.

به‌نظر می‌رسد پیآمد ویروس کرونا نیز، کاهش فعالیت‌های شرورانه این رژیم در خاورمیانه باشد.

بحران ویروس کرونا در یکی از دشوارترین زمانها به ایران رسید و اقتصاد رژیم را بسوی یک بحران بی‌سابقه سوق داد.