728 x 90

رویترز: آمریکا ۱۴مهره رژیم آخوندی شامل۱۳تن قاتلان دکتر کاظم رجوی را لیست‌گذاری کرد

وزارت خارجه  آمریکا
وزارت خارجه آمریکا

خبرگزاری رویترز روز ۳۱مرداد۹۹ گزارش داد: «آمریکا روز جمعه ۱۳تن را به‌خاطر شرکت آنها در نقض فاحش حقوق‌بشر در رابطه با سوءقصد۱۹۹۰ ـ ۱۳۶۹ یک چهره برجسته اپوزیسیون ایران در سوئیس، محدودیت ویزا اعمال می‌کند».

رویترز افزود: «آنها عاملان ترور دکتر کاظم رجوی هستند که برادرش مسعود رجوی در همان زمان اعلام کرد رژیم ایران و سفارت آن در سوئیس مسئول این ترور هستند».

در بیانیه وزارت‌خارجه آمریکا هم‌چنین آمده است: «حجت‌الله خدایی سوری که مدیر زندان اوین بوده را لیست‌گذاری می‌شود».

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از لیست‌گذاری مدیر شکنجه‌گاه اوین و منع صدور ویزا برای ۱۳تن قاتلان و خانواده قاتلان دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق‌بشر از سوی وزیر خارجه آمریکا را یک گام ضروری بین‌المللی در مبارزه علیه سرکوب و تروریسم و هم‌چنین در راستای امنیت کشورهای اروپایی توصیف کرد که بایستی با حکم جلب و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم و عاملان جنایت تکمیل شود.

خانم رجوی تأکید کرد سردمداران رژیم و مشخصاً علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای و وزیر خارجه وقت و حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت رژیم که آمران این جنایت در اردیبهشت ۱۳۶۹ در نزدیکی ژنو بودند باید در برابر عدالت قرار گیرند.

لیست‌گذاری و محاکمه و مجازات قاتلان دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق‌بشر و آمران این جنایت آشکار علیه بشریت هم‌چنانکه بسیاری جنایتهای تروریستی دیگر در کشورهای اروپایی، سالهاست به تأخیر افتاده است. چیزی که باعث جری‌تر شدن این رژیم در خون‌ریزی و تروریسم در اروپا و دیگر نقاط جهان است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/33caf3b9-3dd4-45dd-b104-194785ea0576"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات