728 x 90

روزنامه العرب ـ لندن: جاه‌طلبیهای منطقه‌یی تهران و بحرانهای داخلی، این رژیم را بسوی تجارت با آرمان فلسطین سوق می‌دهد

جنگ در غزه
جنگ در غزه

روزنامه العرب چاپ لندن در مقاله‌یی به قلم هشام نجار که روز دوشنبه ششم آذر منتشر شد با بررسی وضعیت جنگ در غزه و نقش رژیم ایران در آن نوشت: «جاه‌طلبیهای منطقه‌یی تهران و بحرانهای داخلی، این رژیم را بسوی تجارت با آرمان فلسطین سوق می‌دهد».
نویسنده مقاله در ادامه با اشاره به سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم ایران در منطقه اضافه می‌کند: «ایجاد بحرانهای بیرونی برای تقویت جبهه داخلی، سیاست ذاتی نظام سیاسی ایران است. ناظران می‌گویند هیچ چیز بهتر از شعله‌ور کردن موضوع فلسطین برای تخلیه تنش داخلی نیست».
مقاله در ادامه با اشاره به قیامها در ایران و تلاش رژیم برای انحراف افکار عمومی از آن می‌نویسد: «اکثریت اعترافات حول محور جنگ‌افروزی رژیم ایران در منطقه بدون دخالت کامل در آن، با هدف بهره‌برداری از آن در داخل برای کاهش فشار و منحرف کردن توجهات از مسائل مخالفان و قیام دور می‌زد. مقامات ایرانی گفتند که رژیم از جنگ غزه سود می‌برد زیرا به آن اجازه می‌دهد هژمونی خود را بر کشورهای منطقه تقویت کند و چنان نشان دهد که می‌تواند نقشهای مهمی در سراسر جهان ایفا کند و سرکوب بیشتری علیه ایرانیان انجام دهد و از تکرار قیام سال گذشته جلوگیری نماید».
نویسنده مقاله با بررسی وضعیت متزلزل رژیم در ایران و عدم توانایی‌اش در مهار نارضایتهای عمومی اضافه می‌کند: «با توجه به ناتوانی رژیم ایران در دادن امتیازات اساسی به افکار عمومی و از دست دادن اعتماد نظامیان و برخی روحانیان به جمهوری اسلامی و احساس نارضایتی آنها، عنوان فلسطین به میخی برای تحکیم اقتدار دینی در داخل ایران در مواجهه با اعتراضات داخلی تبدیل شده که هر لحظه می‌تواند به یک انقلاب گسترده راه ببرد».
مقاله در انتها با اشاره به شرایط منطقه و بحرانهای داخلی در ایران نتیجه می‌گیرد «دشوار است که تهران راه‌حل بحرانهای منطقه‌یی را جدا از منافع و محاسبات خود بپذیرد و به مخالفت خود برای تشکیل یک کشور فلسطین بر اساس ابتکار راه‌حل دو کشوری ادامه خواهد داد، چرا که جاه‌طلبیهای خارجی و بحرانهای داخلی، آن را ملزم به ادامه تجارت در موضوع فلسطین می‌کند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/31ad0d7a-87fd-4145-bfb7-886b4f4909c3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات