728 x 90

تجمع اعتراضی فرهنگیان - ایستادگی معلمان اصفهان در برابر یورش مأموران سرکوبگر انتظامی - ۱۶ اسفند۹۷ + عکس و فیلم

این خبر تکمیل می‌شود.

ایستادگی معلمان شرکت‌کننده در تجمع اعتراضی در اصفهان در برابر یورش مأموران سرکوبگر انتظامی

روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ معلمان و فرهنگیان اصفهانی در میدان انقلاب این شهر تجمع اعتراضی کردند.

آنها شعار می‌دادند:

چهل بهار گذشت و بهار ما نیآمد

در بهار آزادی سفره‌ها همه خالی

این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی

یکان ویژه نیروی سرکوبگر انتظامی با استفاده از گاز فلفل تلاش کرد تجمع معلمان را پراکنده کند، اما اعتراض کنندگان که حضور زنان معلم در میان آنها برجسته بود در حالی‌که شعار می‌دادند، در مقابل یورش مأموران سرکوبگر رژیم مقاومت کردند.

زنان معلم شعار می‌دادند:

عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز       حقوق ملت ما زیر عباست امروز

فرهنگیان در زیر گاز اشک‌آور سرود ای ایران ای مرز پر گهر را خواندند.

تصاویری از تظاهرات فرهنگیان اصفهان امروز پنجشنبه ۱۶ اسفند۹۷:

تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

 

حضور نیروهای سرکوبگر در تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

حضور نیروهای سرکوبگر در تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

تظاهرات فرهنگیان اصفهان - ۱۶اسفند۹۷

 

 

امروز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ معلمان و فرهنگیان آزاده در شهرهای دیگر از جمله کرمانشاه، اردبیل، ارومیه و مشهد در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. تجمع‌کنندگان به وضعیت بد معیشتی پایین بودن حقوقها و فضای امنیتی اعتراض کردند.

فرهنگیان آزاده مطابق فراخوان قبلی در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات‌شان از جمله آزادی معلمان زندانی، افزایش حقوق و تأمین بیمه کارآمد و... تجمع کردند.

یکی از خواسته‌های همیشگی معلمان و فرهنگیان آزادی معلمان زندانی است.

 

تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه - ۱۶اسفند ۹۷

 

تجمع اعتراضی فرهنگیان استان اردبیل - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی فرهنگیان استان اردبیل - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی فرهنگیان در استان اردبیل - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی فرهنگیان در استان اردبیل - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی فرهنگیان در آذربایجان‌غربی - ارومیه - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی فرهنگیان در آذربایجان غربی - ارومیه - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش مشهد - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش مشهد - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش مشهد - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش مشهد - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش مشهد - ۱۶اسفند ۹۷

تجمع فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش مشهد - ۱۶اسفند ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات