728 x 90

بهزاد نظیری به اسکای نیوز: اروپا باید عوامل اطلاعات رژیم ایران را اخراج کند

بهزاد نظیری عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران
بهزاد نظیری عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران در پاریس کنفرانسی را در مورد نقض حقوق‌بشر و سیاست‌های رژیم ایران برگزار کرد. در این کنفرانس تعداد زیادی از شهرداران فرانسوی شرکت داشتند. آنها خواهان محاکمه سران رژیم ایران توسط دادگاههای بین‌المللی شدند که در قتل‌عام سال ۱۹۸۸ دست داشته‌اند. آنها همچنین بر ضرورت توقف تروریسم رژیم ایران که به اروپا نیز رسیده است تأکید کردند.

 

اسکای نیوز - ۱۸مهر۹۷:

بهزاد نظیری عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در ارتباط با دستگیری دیپلمات تروریست رژیم ایران و تحویل او به بلژیک گفت:

رژیم ایران از چهل سال پیش از تروریسم حمایت کرده و از دیپلماتها در این رابطه استفاده می‌کند. حادثه اخیر نشان داد که دیپلمات رژیم یک تروریست بوده است. همین‌طور این حادثه نشان داد روحانی و ظریف که با این دیپلماتها و عناصر اطلاعاتی کار می‌کنند همگی جزو اجرا کنندگان این طرح بودند که در ماه ژوئن قرار بود اجرا شود.

 

کشورهای اروپایی باید عوامل اطلاعات رژیم ایران را اخرج کنند

اسکای نیوز: شما موضع کشورهای اروپایی نسبت به ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید. اصرار کشورهای اروپایی به تجارت با رژیم ایران و توافق اتمی با این رژیم که آمریکا در عمل از آن خارج شده برای چیست؟

بهزاد نظیری: اقداماتی که در اروپا اتخاذ شده مثل مسدود کردن داراییهای وزارت اطلاعات و افراد مرتبط با این وزارت اقداماتی ضروری و مهم بوده است. اروپایی‌ها می‌دانند که تنها با یک رژیم تروریستی روبه‌رو نیستند بلکه با رژیمی روبه‌رو هستند که حداقل‌های ثبات سیاسی و اقتصادی ندارد تا این‌که بتواند سرمایه‌گذاریها در ایران را حفظ کند. به همین دلیل اتحادیه اروپا می‌بایست اقدامات قاطعانه‌ای را در مقابل این رژیم اتخاذ کند.

می‌بایست اتحادیه اروپا تمامی مزدوران اطلاعات ایران را از اروپا اخراج کند و نباید که به این‌گونه افراد ویزا داد و همچنین باید مورد تحریم قرار گیرند ولی اتحادیه اروپا در حال حاضر این اقدامات را انجام نمی‌دهد.

 

ضرورت محاکمه عاملان قتل‌عام در ایران

اسکای نیوز: اصرار شما به محاکمه بین‌المللی عناصر اصلی رژیم ایران که در قتل‌عام سال ۱۹۸۸دست داشته‌اند برای چیست؟ چرا همیشه این اصرار را می‌بینیم. هم‌اکنون نیز این رژیم متهم به بسیاری جنایتهاست. در حال حاضر هم جنایتهایی در ایران اتفاق می‌افتد چرا به موضوعات قدیمی تمرکز می‌کنید؟ آیا این برای وجدان مردم ایران معنی خاصی دارد؟

بهزاد نظیری: قتل‌عامی که در ایران صورت گرفت بی‌سابقه بود چرا که ۳۰هزار زندانی سیاسی در زمان خمینی اعدام شدند.

۱۲۰هزار نفر از مجاهدین خلق اعدام شده‌اند. این قتل‌عامهای که توسط رژیم ایران صورت گرفته تا کنون به محکومیت جدی روبه‌رو نشده است. تنها ایرانیها هم نیستند که این قتل‌عامها را محکوم می‌کنند بلکه همسایگان ایران هم از سیاست‌های رژیم ایران خسارت دیده‌اند بنابرین باید این رژیم را تغییر داد.

مردم ایران از ماه ژانویه گذشته با تظاهرات و قیامشان نشان داده‌اند که باید این رژیم را تغییر داد و با این تغییر عدالت را برای مردم ایران و مردم منطقه باز گرداند.

این تغییر امکانپذیر است چرا که مردم ایران توان آن‌را دارند.

می‌بایست مقاومت ایران مورد حمایت بین‌المللی قرار گیرد.

رژیم ایران به این دلیل به شورای ملی مقاومت تهاجم می‌کند که آلترناتیو این رژیم است.

هیچ راه دیگری بجز تغییر این رژیم وجود ندارد. تغییر هم توسط مردم ایران صورت می‌گیرد.

مردم ایران می‌گویند سوریه را رها کن فکری بحال ما کن.

مردم ایران به‌طور کامل علیه سیاست‌های سرکوبگرانه این رژیم و اعدامهای دسته‌جمعی این رژیم هستند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات