728 x 90

رسانه حکومتی:... مهاجرت نخبگان، یکی از چالشهای اساسی حکمرانی (؟!)

مهاجرت نخبگان
مهاجرت نخبگان

بحران مهاجرت نخبگان در ایران تحت حاکمیت آخوندها آنچنان بالا گرفته که شخص خامنه‌ای در روز ۲۵ آبان در دیداری با عده‌ای تحت عنوان نخبگان به این مساله پرداخت و مشوقان در دانشگاه به مهاجرت جوانان نخبه را خیانت خواند.

در همین رابطه روزنامه حکومتی رسالت ۲۷ آبان نوشت: تجربه نشان داده که نمودار مهاجرت نخبگان در سال‌هایی که وقایع و پدیده‌های اجتماعی موجب واگرایی در جامعه می‌شوند، پیک می‌زند. فتنه ۸۸ و وقایع دی ۹۶ و به‌ویژه آبان ۹۸... نمونه‌هایی از این‌دست است.

رسالت در ادامه افزود: تردیدی نیست که مهاجرت نخبگان، یکی از چالشهای اساسی حکمرانی در کشور است. موج روزافزون خروج جوانان دانشجو و متخصصان از کشور، خسارت جبران‌ناپذیری است که بر اساس آمارهای موجود، به مرز هشدار رسیده است. تجربه نشان داده که نمودار مهاجرت نخبگان در سال‌هایی که وقایع و پدیده‌های اجتماعی موجب واگرایی در جامعه می‌شوند، پیک می‌زند. فتنه ۸۸ و وقایع دی ۹۶ و به‌ویژه آبان ۹۸ که از بی‌تدبیری دولت نشات می‌گرفت، نمونه‌هایی از این‌دست است. عدم به‌کارگیری شایستگان، بی‌ثباتی در قوانین، سختی آغاز کسب‌وکار، انحصار و عدم شفافیت از بالاترین دلایل مهاجرت نخبگان‌اند...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/68e56f19-7faf-4988-8a3e-c211e5aa334b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات