728 x 90

رای اعتماد به وزرای کابینه رئیسی جلاد در ازای اجرای تمامی مصوبات مجلس

رئیسی جلاد در مجلس ارتجاع
رئیسی جلاد در مجلس ارتجاع

در جریان جنگ باندهای درونی رژیم فاش شد که علت رأی اعتماد به کابینه رئیسی جلاد توسط مجلس ارتجاع این بود که رئیسی جلاد پذیرفته که یک کابینه بی‌اختیار تشکیل داده و تمامی مصوبات مجلس را اجرا کند.

روزنامه حکومتی شرق روز ۲۸شهریور در این رابطه نوشت:

«مطیع‌بودن وزرا در برابر مجلس اگر چه مطلوب بهارستان‌نشینان است و به‌دلیل موضع حمایتی که از دولت سیزدهم داشته‌اند، چنین انتظاری تقویت شده‌، اما این خواسته نه فقط اصل تفکیک قوا بلکه اختیار و عزت قوه مجریه را زیر سؤال می‌برد.

همان‌گونه که زمان انتخاب کابینه، مجلس به گروکشی از دولت سیزدهم روی آورده بود و در قبال سهم‌خواهی از کابینه، قول رأی اعتماد به وزرا را می‌داد، این روزها نیز بابت همان حمایتهایی که از رئیسی در زمان انتخابات و همراهی‌ای که در روز بررسی صلاحیت وزرا داشته، دنبال کابینه‌ای بی‌اختیار است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ce0e7c4f-85dd-46fd-b32d-59b946ef3c69"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات