728 x 90

قیام ایران-شماره ۱۸۸-اعتصاب کامیونداران

رانندگان کامیون و خودروهای سنگین اعتصاب خود را از سر می‌گیرند

اطلاعیه شورای ملی مقاومت
اطلاعیه شورای ملی مقاومت

دور جدید اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین از امروز دوشنبه اول مرداد ماه ۹۷(۲۳ژوییه ۲۰۱۸) در بسیاری از مناطق کشور آغاز شد. در اولین ساعتها بسیاری از استانهای کشور از جمله تهران، آذربایجان شرقی، کردستان، اصفهان، فارس، سمنان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، خراساًن رضوی، چهار محال و بختیاری، خوزستان، هرمزگان را فرا گرفت.

دو ماه پیش، اعتصاب سراسری رانندگان کامیون که حدود دو هفته طول کشید به تمامی ۳۱استان کشور گسترش پیدا کرد. آنها در اعتراض به وخامت وضعیت معیشتی خود، پایین بودن کرایه بار، بالا بودن هزینه‌های لجستیکی و قسط‌های خودرو دست به اعتصاب زدند و از حرکت و بارگیری خودداری کردند. رژیم آخوندی با اقدامات سرکوبگرانه یا فریبکارانه تلاش کرد که این اعتصاب را به شکست بکشاند. دستگیری شماری از رانندگان، تهدید و ارعاب اعتصابگران، به آتش کشیدن کامیونهای رانندگان اعتصابی، استفاده از کامیونهای ارتش تحت‌امر آخوندها و وعده‌های دروغین برای افزایش کرایه بار از این شمار بود.

سیاستهای ضدمردمی رژیم آخوندی که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است، فشار مضاعفی بر رانندگان کامیون و خودروهای سنگین وارد می‌کند. علاوه بر گرانی و تورم روزافزون، این رانندگان از افزایش اخاذی‌های رژیم تحت عنوان کمیسیون و عوارض و... رنج می‌برند.

مقاومت ایران با درود به رانندگان اعتصابی، عموم جوانان غیرتمند را به همبستگی با آنها فرا می‌خواند و از عموم مراجع بین‌المللی و سندیکاها و اتحادیه‌های کامیون‌داران و کارگران در کشورهای مختلف جهان می‌خواهد تا ضمن حمایت از این رانندگان سیاستهای ضدانسانی رژیم آخوندی را محکوم کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول مرداد ۱۳۹۷(۲۳ژوییه ۲۰۱۸)