728 x 90

دموکراسی آزادی با مریم رجوی، گرامی‌داشت ۳۰مهر - فعالیت کانونهای شورشی در ایران

کانونهای شورشی ۳۰ مهر را در شهرهای ایران گرامیداشتند
کانونهای شورشی ۳۰ مهر را در شهرهای ایران گرامیداشتند

فعالیتهای انقلابی کانونهای شورشی، به‌ مناسبت ۳۰مهر، سالروز معرفی مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، هم‌چنان ادامه دارد.

نصب پوستر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در تهران و گیلان

به‌ مناسبت ۳۰مهر، اعضای یکی از کانونهای شورشی در تهران بزرگ، اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی کردند. زیر پوسترها جمله «سی مهر سالروز انتخاب مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مبارک باد» به چشم می‌خورد.

در تهران همچنین اعضای کانون شورشی ۹۹۹نیز اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس « ایران مریم مریم ایران» کرده، به این ترتیب سالروز ۳۰مهر را گرامی داشتند.

اعضای کانون شورشی ۳۸۸گیلان نیز به‌ مناسبت سالروز میمون ۳۰مهر با نصب پوسترهای مریم رجوی در اماکن مختلف، این روز را گرامی داشتند. در زیر پوسترهایی نصب شده شعار « دموکراسی آزادی با مریم رجوی» نقش بسته بود.

در تهران، اعضای کانون شورشی ۴۳۲نیز با نصب پوسترهای مریم رجوی با شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی، ۳۰مهر، سالروز معرفی مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت را گرامی داشتند.

همچنین اعضای کانونهای شورشی ۴۱۰تهران نیز، ۳۰مهر را با نصب پلاکاردی حاوی تصویر بزرگ مریم رجوی و شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی، گرامی داشتند.

 

نصب پوستر مریم رجوی در کرج، شهمیرزاد، اصفهان و کردستان

اعضای کانونهای شورشی کرج به‌ مناسبت ۳۰مهر سالروز معرفی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با نصب پوسترهای مریم رجوی همراه با جمله «هر دانشگاه و هر مدرسه کانون شورش علیه دیکتاتوری و مبارزه برای آزادی است»، این روز سرنوشت‌ساز را گرامی داشتند.

اعضای کانون شورشی ۵۱۱کرج نیز با بلند کردن و نصب پوستر بزرگی از مریم رجوی، سالروز انتخاب مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران را گرامی‌داشتند. زیر پوستر جمله « زمان غلبه بر سرکوب ها، قساوتها و نیرنگ های رژیم است» به چشم می‌خورد.

در اصفهان نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر، سالروز ۳۰مهر را با نصب پوستر مریم رجوی و شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی گرامی داشتند.

اعضای کانونهای شورشی تبریز نیز، در گرامی‌داشت ۳۰مهر، اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس دموکراسی آزادی با مریم رجوی کردند.

در کرج، اعضای کانون شورشی ۲۸۰این شهر نیز با نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس شعار ایران مریم مریم ایران، سالروز ۳۰مهر، روز معرفی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران را گرامی‌داشتند.

اعضای کانون شورشی ۵۱۱همچنین در شهمیرزاد نیز، با نصب و بردست بلند کردن پوسترهای بزرگی از تصویر مریم رجوی و جمله زمان غلبه بر سرکوبها و قساوتها و نیرنگ های رژیم است، سالروز ۳۰مهر را گرامی‌داشتند.

اعضای کانونهای شورشی در کردستان نیز با نصب پوسترهای مریم رجوی، ۳۰مهر را تبریک گفتند.

 

نماد روشنی ایران - امروز از ایران، در روزگار کینه و خون و اشک و قساوت، و از میان هیاهو و نعره جلادان و ناله و التماس قربانیان، ترنم آوایی دیگرگونه به گوش می‌رسد، آوایی که از عمیق‌ترین تارهای عواطف انسانی برمی‌خیزد. این آوای مریم رجوی است که گفت:

«روزی می‌آید که زندگی در جهنم ولایت‌فقیه جای خود را به زندگی در یک جامعه دموکراتیک خواهد داد، تا هرکس حق داشته باشد در تصمیم‌گیری بر سر مهمترین امور سیاسی جامعه خود شرکت کند و حق تغییر حکومت برای مردم محترم باشد. روزی می‌آید که به‌جای این برهوت سوخته، صد گل در هر جای ایران بشکفد. با آزادی هر عقیده، هر حزب و اجتماع و هر تشکل و سندیکا. روزی که در آن قلمی شکسته و زبانی دیگر بریده نمی‌شود. روزی می‌آید که در آن جراثقالهای اعدام و اتاقهای شکنجه و تعزیر فقط نامهای وحشت‌آوری در افسانه‌هاست».

 

دموکراسی آزادی با مریم رجوی - ارومیه، سلماس، شهرکرد و تهران

اعضای یکی از کانونهای شورشی ارومیه به‌ مناسبت ۳۰مهر، سالروز انتخاب مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای سرنگونی و دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی کرده، این روز بزرگ را گرامی‌داشتند.

در سلماس نیز اعضای کانون شورشی ۹۲۱این شهر، سالروز ۳۰مهر را با نصب پوسترهای مریم رجوی که مزین به شعار دموکراسی آزادی بود، گرامی داشتند.

یکی دیگر از کانونهای شورشی نیز در شهرکرد، در گرامی‌داشت ۳۰مهر، اقدام به پخش پوسترهای مریم رجوی، شعار ایران مریم مریم ایران، و پخش گسترده تراکت دموکراسی آزادی با مریم رجوی کردند.

در تهران نیز اعضای کانونهای شورشی پایتخت، در گرامی‌داشت سالروز ۳۰مهر اقدام به نصب تراکتهای شعار یا جملاتی از مریم رجوی با این مضمون کردند، « برابری عدالت و حاکمیت ملی با مریم رجوی - آزادی بیان رسانه‌ها و اجتماعات با مریم رجوی – با بزرگداشت سی مهر قیامها را شعله‌ور کنیم – پیش بسوی قیام و سرنگونی – دموکراسی آزادی با مریم رجوی – مریم رجوی مظهر همبستگی در مبارزه برای آزادی»

 

شهرهای شورشی در تب و تاب قیام – فعالیت در تهران، کرج، اسلامشهر، کرمانشاه، اردبیل، تویسرکان، همدان، قرچک و مشهد

اعضای کانونهای شورشی در تهران در سالروز ۳۰مهر، با بلند کردن تراکتهایی با مضمون « شهرهای شورشی در تب و تاب قیام برای آزادی و عدالت هستند – قیام تا به زیر کشیدن آخوندها ادامه دارد» این روز بزرگ را گرامی‌داشتند.

در کرج نیز اعضای کانون شورشی ۲۵۶این شهر با سردست بلند کردن تراکتهای «برابری عدالت و حاکمیت مردمی با مریم رجوی – ۳۰مهر سالروز انتخاب مریم رجوی، رئیس‌جمهور مقاومت مبارک باد» و نصب آنها، سالروز سی مهر را تبریک گفتند.

کانون شورشی ۲۱۵اسلامشهر نیز با نصب پلاکارد دموکراسی آزادی با مریم رجوی، این روز تاریخ‌ساز مقاومت ایران را گرامی‌داشتند.

در کرمانشاه نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر، به‌ مناسبت سالروز ۳۰مهر اقدام به پخش تراکت دموکراسی آزادی با مریم رجوی کردند.

در اردبیل به‌ مناسبت سالروز ۳۰مهر، اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر اقدام به پخش تراکت آزادی با مریم رجوی کردند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی تویسرکان نیز به‌ مناسبت ۳۰مهر، تراکت «پیش بسوی هزار اشرف» را کنار ورودی مدرسه علمیه کوثر این شهر نصب کردند.

در اراک نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر با نصب تراکت «مریم رجوی مظهر همبستگی در مبارزه برای آزادی» سالروز ۳۰مهر را گرامی داشتند.

در تهران، اعضای یکی از کانونهای شورشی پایتخت با دیوارنویسی شعار « دموکراسی آزادی با مریم رجوی» سالروز معرفی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت را گرام داشتند.

همچنین شعار « قیام برای آزادی ایران» بر پل عابر پیاده اتوبان همت دیوارنویسی شد.

در مشهد نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر با دیوارنویسی شعار « دموکراسی آزادی با مریم رجوی» و نصب تراکت « مریم رجوی: نه حجاب اجباری نه دین اجباری نه حکومت اجباری» سالروز ۳۰مهر را گرامی‌داشتند.

در قرچک نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر با دیوارنویسی شعارهای «پیش بسوی قیام و سرنگونی – قیام برای ایران آزاد» سی مهر را گرامی داشتند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی در همدان نیز با دیوارنویسی شعار « دموکراسی آزادی با مریم رجوی» سالروز انتخاب مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران را گرامی‌داشتند.

 

مریم رجوی رئیس‌جمهور، چرا؟ برای این‌که درمان دردهای جامعه ماست، جامعةی که هزار و یک درد دارد و او درمان همه آنهاست. یکی از آنها درد بیگانگی افراد و اجزای مختلف جامعه با یکدیگر است. روشن است که منظور تضادهای واقعی مردم با دشمنان مردم نیست. منظور جداییها و بیگانگی‌هایی است که در میان خود مردم افتاده و اصیل نیست، عارضی است. فتنه خمینی است.
هنر مریم رجوی این است که رابطه‌ها را وصل می‌کند و به هر کس می‌گوید از خودش و از پیلهٔ مسائل خودش بیرون بیاید و با خارج خودش پیوند بخورد‌.‌ او با پاکی و یگانگیش، فاصله‌های جدایی و بیگانگی ر ا فرو می‌ریزد و «بوی خوش آشنایی» را به‌هر سو می‌برد.

 

بیشتر بخوانید:

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات