728 x 90

درگذشت مادر مجاهد فاطمه صادقی (مادر امیر خیزی) در تهران

مادر امیرخیزی
مادر امیرخیزی

با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که مادر مجاهد فاطمه صادقی(مادر امیر خیزی) شامگاه۱۷فروردین ۹۹ در تهران دار فانی را وداع گفت و به‌رحمت ایزدی پیوست.

این مادر بزرگوار در حیات پر بار ۹۶ساله‌اش و در تمامی سالهای سیاه حاکمیت شاه و شیخ با رنج ها و ستمهای دو دیکتاتوری پلید و با تحمل داغ و فراق فرزندان روبه‌رو بود ولی همواره روحیه‌یی سرشار از صبر و استقامت داشت.

 

 

مادر مجاهد فاطمه صادقی (مادر امیر خیزی)

مادر مجاهد فاطمه صادقی (مادر امیر خیزی)

 

 

مادر در دهه ۵۰که فرزندش مجاهد خلق علی امیر خیزی زندانی سیاسی شاه بود، در شمار دیگر خانواده‌های زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز فعالیت می‌کرد و در دوران تظاهرات و قیام علیه رژیم شاه خانه‌اش به سنگری برای قیام و آزادی تبدیل شد و پس از سرقت انقلاب مردم ایران توسط خمینی دجال و شروع مبارزات ضدارتجاعی مجاهدین، مادر با عزمی استوارتر، پشتیبان و یاور و مشوق تمامی فرزندان مجاهدش بود.

شهادت فرزند دلبندش علی امیرخیزی در۱۴تیر ۱۳۶۰ در جریان درگیری و نبرد قهرمانانه با پاسداران خمینی جلاد در تهران، شهادت دخترش سکینه امیر خیزی در عملیات کبیر فروغ جاویدان و شهادت نوه‌اش فهیمه صادقی در فروردین ۱۳۸۰ در نبردها و درگیریهای قیام کرمانشاه عزم او را جزم‌تر می‌کند.

خفقان مطلق آخوندی و دستگیریها و شکنجه‌ها و داغ و فراق دختران و پسرانش که در طی چهار دهه پیوسته در اسارت دژخیمان خمینی و خامنه‌ای بودند، مادر امیر خیزی را نه تنها از پای نمی‌اندازد، بلکه عزم او را در مقاومت در برار پاسدارن جهل و جنایت بیشتر و بیشتر می‌کند.

در دوران پایداری پرشکوه مجاهدین در اشرف نیز این مادر بزرگوار با سفرهایش به اشرف مشوق و یاور فرزندان مجاهدش بود و در دیماه سال ۸۷هنگامی که خانواده‌های مجاهدین در فرودگاه تهران عازم سفری برای دیدار فرزندانشان در اشرف بودند و با یورش وحشیانه دژخیمان اطلاعات آخوندها مواجه شدند، به اسارت گرفته شده و همراه با دخترش کبری و جمعی از خانواده‌های هوادار مجاهدین به زندان اوین منتقل می‌شود و در رویارویی با دژخیمان نیز استوار و مقاوم در برابر آنها می‌ایستد.

بستگان این مادر بزرگوار تأکید می‌کنند که مادر به‌رغم همه رنجها و داغ و فراقها تا آخرین نفس زندگی قلبش با رزم و نبرد فرزاندان مجاهدش برای آزادی و پیروزی بر دشمنان خدا و خلق می‌تپید.

خانم مریم رجوی درگذشت این مادر مجاهد را به‌عنوان مظهر صبر و استقامت و سمبلی درخشان از پایداری زن ایرانی در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ، به تمامی فرزندان مجاهد و مقاومش، به‌ویژه به فرزندانش لعیا و رقیه و سعید امیرخیزی در اشرف۳ تسلیت گفت، و با دعای رحمت حق و علو درجات برای این مادر بزرگوار تأکید کرد: مقاومت و ایستادگی مادرانی چون مادر امیرخیزی قبل از هر چیز گواه عزم جزم ملت ایران برای به زیر کشیدن استبداد دینی است. ملتی که در نسلهای پیاپی به سینه این دشمنان خدا و خلق دست رد زده‌اند و دین‌فروشی و قساوت یزیدی آنها را با الهام از فدای مطلق حسینی و خروش زینب کبری پاسخ گفته‌اند.

 

مادر مجاهد فاطمه صادقی(مادر امیر خیزی)

مادر مجاهد فاطمه صادقی(مادر امیر خیزی)