728 x 90

«خط فقر خشن» هزینه برای زنده ماندن، نه زندگی کردن

زندگی زیر خط فقر
زندگی زیر خط فقر

رد پای فقر در پرونده‌های کیفری عنوان روزنامه اعتماد است که با اشاره به استانداردهای «سازمان جهانی کار» زندگی اقشار مردم در حاکمیت آخوندی را «خط فقر خشن» یا بسیار مطلق می‌داند که فقط هزینه کافی (؟!) برای زنده ماندن است نه زندگی کردن» است اعتراف می‌کند.

اعتماد در مورد فقر و فلاکت لجام‌گسیخته در مافیای آخوندی نوشت:... سازمان جهانی کار به‌شدت بر لزوم برقراری «دستمزد شایسته» یا همان Decent Wage برای کارگران کشورهای مختلف جهان تأکید دارد؛ اولین مؤلفه دستمزد شایسته، میزان و مبلغِ عددی آن است که بایستی حتماً از «خط فقر» یا Poverty Line بالاتر باشد؛ دستمزد شایسته، دستمزدی است که نه تنها خط فقر و حداقل‌های مورد نیاز برای یک زندگی بسیار ساده را پوشش می‌دهد، بلکه دیگر عناصر مورد نیاز برای یک زندگی شایسته، مانند تفریحات، سفر، مطالعه و هزینه‌های فرهنگی خانوار را تأمین می‌کند و به همین دلیل است که به اعتقاد این سازمان و تمام کنفدراسیونهای بین‌المللی کارگری، دستمزد شایسته بسیار بالاتر از «دستمزد زندگی» یا Living Wage است. اگر دلار را ۲۶هزار تومان در نظر بگیریم، خط فقر ماهانه برای خانوار ایرانی ۴نفره بر اساس معیارهای بانک جهانی، بیش از ۵میلیون و ۹۰۰هزار تومان می‌شود؛ یعنی حدود ۶میلیون تومان و البته بانک جهانی، این معیار را «خط فقر خشن» یا بسیار مطلق می‌داند که فقط هزینه کافی برای زنده ماندن است نه زندگی کردن (روزنامه حکومتی اعتماد ۲۶دی).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0a1aef5b-2d3b-4961-96a1-6814aa0f4883"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات