728 x 90

-

مرد هزار تیر، یا همان پاسدار احمدی نژاد

-

پاسدار احمدی نژاد
پاسدار احمدی نژاد
روزنامه تریبون دو ژنو چاپ سوئیس در مقاله‌یی به قلم مصطفی نادری که به‌خاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت 12سال در شکنجه‌گاههای رژیم آخوندی در اسارت بوده است، جزئیاتی از شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز به دست پاسدار احمدی‌نژاد را افشا کرد: در مقاله مندرج در روزنامه سوئیسی تریبون دوژنو با عنوان ”من می‌دانستم که دکتر میرزایی اسم واقعی او نیست“ آمده است: سال 1981 بود، در بند 4 زندان اوین تهران زندانی بودم. 19سال داشتم. او زندانبان بود. اسم خودش را گذاشته بود دکتر میرزایی. اما می‌دانستم که این اسم واقعی او نیست. همه شکنجه‌گران از اسم مستعار استفاده می‌کردند، این یک سرگرمی برای ما شده بود که هویت زندانبانان را کشف کنیم و به زندانیان دیگر بگوییم، با این امید که روزی یک زندانی از این جهنم بیرون برود و آنها را افشا کند. بعضی زندانیان هرگز بیرون نیامدند. در این سالهای وحشتناک دهه 80، هر شب، صدها زندانی که اغلب بسیار جوان بودند، به‌خاطر مخالفتشان اعدام می‌شدند. مرا مثل بسیاری دیگر تنها به جرم فروش نشریه مجاهدین خلق. دستگیر کردند، به این خاطر دوازده سال مرا در زندان اوین و قزل‌حصار زندانی کردند. از جمله پنج سال و نیم در انفرادی. یک روز هم سلولی‌ام مهدی وثوقیان، که دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک بود، در بازگشت از یک بازجویی و شکنجه به من گفت که دکتر میرزایی اسمش احمدی‌نژاد است. در آن زمان این اسم برای من مفهمومی نداشت، برای مهدی هم همینطور. او ریسک بزرگی کرد که هویت یک شکنجه‌گر را به من می‌گفت. مهدی وثوقیان در سال 1988 در قتل عام زندانیان سیاسی، اعدام شد. برای چک وفاداری یک پاسدار، و حتی یک وزیر یا نماینده مجلس قبل از ارتقاء، آنها باید تیر خلاص بزنند. کسی که حاضر نمی‌شد به آن تن بدهد قابل تکیه نبود. احمدی‌نژاد اما بسیار قابل تکیه بود، چرا که نام او را «مرد هزار تیر» گذاشته بودند. وقتی که آزاد شدم، چندین زندانی که مستقیما با میرزایی در زندان سرو کار داشتند هویت او را مورد تأیید قرار دادند. … من به ژنو آمدم تا صدایم را به دیگران برسانم. حداقل قریب به ده زندانی سابق را میشناسم که حاضرند در مقابل یک دادگاه بین‌المللی که امیدوارم او و سایر سران این دیکتاتوری مذهبی به‌خاطر جنایت علیه بشریت در آن محاکمه شوند، شهادت بدهند.