728 x 90

تحصن فرهنگیان، کارگران راه‌آهن و شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران و استانهای مخلتف

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی  مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ معلمان و فرهنگیان در تهران و استانهای مختلف کشور از جمله خراسان رضوی – آذربایجان غربی – زنجان – خوزستان – مازنداران- کردستان – کرمانشاه – البرز- همدان – اصفهان – یزد- قزوین – خراسان جنوبی – آذربایجان شرقی دست به تحصن زدند، آنان خواستار دریافت حقوق معوقه خود در چند ماه گذشته هستند.

در یک تحول دیگر کارگران راه‌آهن برخی شهرها مانند نیشابور و اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه حقوق و بیمه و عیدی سال گذشته دست به اعتصاب زدند.

در تهران نیز امروز کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت تعاون رژیم در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان تجمع کردند.

سرکوب، فقر، و فساد روزافزون اموال عمومی و بیکاری و محرومیت اکثریت قریب به اتفاق مردم، ارمغان رژیم آخوندی است و تا این رژیم بر سر کار است این بحرانها هم‌چنان شدت می‌یابد. مقاومت ایران از اتحادیه‌های معلمان،‌ فرهنگیان، کارگران و... در کشورهای مختلف می خواهد به حمایت از خواستهای کارگران و زحمتکشان و فرهنگیان ایران برخیزند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷(۳مارس ۲۰۱۹)