728 x 90

تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان میلاد، غارت‌شدگان پیش‌فروش خودرو قزوین، اهالی لردگان، کارکنان شرکت فروشگاه‌های رفاه و معلولان

تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان میلاد، غارت‌شدگان پیش‌فروش خودرو قزوین و اهالی لردگان
تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان میلاد، غارت‌شدگان پیش‌فروش خودرو قزوین و اهالی لردگان

تهران - تجمع  اعتراضی کارکنان شرکت فروشگاه‌های رفاه با شعار کارگر داد بزن حقتو فریاد بزن - ۵شهریور

تهران - تجمع اعتراضی  معلولان در برابر نهاد ریاست جمهوری رژیم - ۵شهریور

تهران - اعتصاب و تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان میلاد

امروز یکشنبه ۵شهریور پرستاران و پزشکان بیمارستان میلاد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات، فعالیت‌های شغلی را متوقف کرده و دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.

 

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت پیش‌فروش خودرو قزوین

امروز یکشنبه ۵شهریور غارت‌شدگان شرکت پیش‌فروش خودرو قزوین جهت مطالبات خودشان مقابل استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

-تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت پیش‌فروش خودرو قزوین

 

لردگان - تجمع اعتراضی روستاهای همجوار سد خرسان ۳

امروز یکشنبه ۵شهریور اهالی روستا های همجوار سد خرسان ۳ - لردگان از آسیب‌های انفجارهای سد و هم‌چنین بلاتکلیفی در تملک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

-لردگان - تجمع اعتراضی روستاهای همجوار سد خرسان ۳

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/29fa81fe-0517-40d3-b070-94f556181d43"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات