728 x 90

تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران + فیلم و عکس

امروز دوشنبه ۲۴دی۹۷فرهنگیان در اعتراض به بیمه تکمیلی ناکارآمد مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

فرهنگیان شعار می‌دادند: فریاد فریاد از این همه بیداد.

 

روز گذشته یکشنبه ۲۳دی۹۷در تهران بازنشستگان و فرهنگیان در میدان ونک ابتدای خیابان عطار روبه‌روی مؤسسه صندوق ذخیره تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روی تراکتهای بازنشستگان  نوشته: ای مدیران بیدین سهم ما را زود بدین.

فرهنگیان  شعار می‌دادند  معلم زندانی آزاد  باید گردد.

 

تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران

تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران

تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران

تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران

تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران

تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران