728 x 90

تاجزاده: از من ایراد گرفته شد که چرا روش‌های مجاهدین خلق را با روش‌های امروز در ایران تشبیه می‌کنید

تاجزاده از ریزشی‌های باند اصلاح‌طلب
تاجزاده از ریزشی‌های باند اصلاح‌طلب

تاجزاده از مهره‌های حکومتی در جنگ باندی با زبان معکوس با زدن زیرآب خامنه‌ای به نفرت عمومی از ساختار نظام آخوندی اعتراف کرد و گفت: در زمانه‌ٔ ارتباطات امکان ندارد آن مناسبات را بتوان باز تولید کرد که یک نفر در بالای جمع دستوری دهد و بقیه تا پایین اجرا کنند.

تاجزاده در جنگ باندی با درج مطلبی در مستقل به‌تاریخ ۹آذر با عنوان: «اعتراف به اشتباه، گمشده ما از مشروطه تاکنون» گفت: از من ایراد گرفته شد که چرا روش‌های مجاهدین خلق را با روش‌های امروز در ایران تشبیه می‌کنید. من یک مقاله مفصلی نوشتم و مفصل توضیحاتی دادم که جهت‌گیریها را روشن می‌کرد و دلم می‌خواهد در حکومت نیز آنانی که بیشترین ضدیت را با مجاهدین خلق دارند مراقب باشند که روش‌هایشان دارد شبیه روش آنها می‌شود. یکی از این روش‌ها همین است که اجازه بحث آزاد نمی‌دهند و سانترالیسم دمکراتیکی که در آنها هست در ایران امروز در حال تئوریزه شدن است، آن هم در یک فضای باز نه خانه‌ٔ تیمی! در زمانه‌ٔ ارتباطات امکان ندارد آن مناسبات را بتوان باز تولید کرد که یک نفر در بالای جمع دستوری دهد و بقیه تا پایین اجرا کنند.
وی افزود: مسیری که طی می‌شود عین مسیر مجاهدین خلق است: یک گروه اقلیت نخبه پیشتازی که مسائل را بهتر از ملت می‌فهمد و باید به‌زور این‌ها را در جامعه جاری کند. این تشابه بسیار بسیار بزرگ و خطرناک است. شما هر انتقادی که به... خمینی (؟!) می‌خواهید داشته باشید، داشته باشید اما وقتی به مردم می‌رسید می‌گفت اگر می‌خواهید رأی دهید و ۵۰۰ مجتهد جمع شدند و گفتند این فرد شایسته است و شما می‌دانید که آن فرد شایسته نیست تو شرعاً موظفی که به او رأی ندهی و باید جوابگو باشی. بنابراین من اگر بخواهم موارد مختلفی را از نظر روش‌های تشکیلاتی و جایگاه انسان‌ها و. . نگاه کنم تشابه‌های زیادی با مجاهدین پیدا کرده‌اند و به‌دلیل همین نگاه است که روزبه‌روز از جامعه فاصله می‌گیرند چون به آن ایمان ندارند...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c2f26b85-0c77-4ae2-82ea-79c910edcaad"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات