728 x 90

بیانیه کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در فرانسه - همبستگی با قیام قهرمانانه مردم ایران

همبستگی کمیته فرانسوی با قیام ایران
همبستگی کمیته فرانسوی با قیام ایران
  • جهان فریاد «مرگ بر دیکتاتور» و خواسته ی مردم ایران برای سرنگونی رژیم را می شنود
  • حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی  به سازمان ملل متحد، برای «اعزام فوری یک هیئت تحقیق به ایران

 

کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک در فرانسه  سرکوب خونین رژیم علیه تظاهرکنندگان در ایران را محکوم می کند. سرکوب گسترده تظاهرکنندگان که هنوز در سراسر کشور ادامه دارد بدنبال تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین در ۱۵ نوامبر گذشته آغاز شد.

ما همچنین تصمیم مقامات برای بستن کامل اینترنت بمدت یک هفته را محکوم می کنیم. این امر کشور را از دنیای خارج قطع کرد و راه را برای ارگانهای امنیتی و سپاه پاسداران برای سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمت آمیز هموار کرد.

علیرغم سانسور حاکم، اخبار معتبر حاکی از وقوع تظاهرات در بیش از ۱۸۰ شهر کشور طی یک هفته بوده است .ما هشدار می دهیم که تظاهرکنندگان دستگیر شده از سوی مقامات بالای رژیم و قوه قضاییه و رسانه های رسمی تهدید به اعدام شده اند.

جهان فریاد «مرگ بر دیکتاتور» و خواسته ی مردم برای سرنگونی رژیم را می شنود. شرکت فعال زنان در این شورش ها بسیار قابل توجه است و نشان دهنده  ی واکنشی مشروع در برابر رژیمی است که زن ستیزی آن بر همگان آشکار است. ما همبستگی خود را با مردم ایران در نبردش برای آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تظاهرات، اعلام می کنیم.

کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک اظهارات متعدد و مکرر مسئولین بالای رژیم، از جمله رهبر آن و نمایندگانش را، که بر نقش گروه اصلی اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران، و شبکه آن در داخل کشور، بالاخص در سازمان دادن تظاهرات جاری علیه رژیم صحه گذاشته؛ مورد ملاحظه قرار می دهد.

جامعه بین المللی نمی تواند در برابر این سرکوب عمومی ساکت بماند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که در سرکوب تظاهرکنندگان از سلاحهای جنگی استفاده شده است. کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک از دولت فرانسه و اتحادیه اروپا می خواهد که این حمام خون را قاطعانه محکوم کنند و از مردم ایران که برای آزادی و دمکراسی، حقوق بشر و ارزشهای جهانشمول سربه ا عتراض برداشته است، حمایت کنند. دولت ایران بایستی در برابر مسئولیتهایش قرار داده شود.

ما همچنین از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، به سازمان ملل متحد، بنظور «اعزام فوری یک هیئت تحقیق به ایران جهت برآورد شمار قربانیان و وضعیت در سرتاسر کشور استقبال می کنیم».

ما از همکاران پارلمانتر خود می خواهیم که با هر گونه مصونیت از مجازات مسئولین مرتکب جنایات علیه بشریت در ایران مخالفت ورزیده و اجازه ندهند که فریاد خلقی که برای آزادی و عدالت بپا خواسته است، توسط یک حکومت مذهبی در حال زوال خاموش شود.