728 x 90

کن بلکول: گردهمایی پاریس نشان‌دهنده حمایت گسترده از طرح ۱۰ماده‌یی مریم رجوی

کن بلکول
کن بلکول

کن بلکول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل ‌متحد در مقاله‌یی که در ‌تاونهال درج شده درباره گردهمایی (همایش) بزرگ ایرانیان در پاریس نوشت:

«می‌توان بسادگی گفت که دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران با بزرگترین تهدید داخلی خود بعد از این‌که در سالهای ۱۹۸۰ روی کار آمده مواجه است.

در آغاز سال جاری این کشور از اعتراضات عمومی تکان خورده است. سلسله‌یی از اعتراضات یک گام عمده به جلو برای جنبش مقاومت دموکراتیک بود به این لحاظ که باعث شد فعالیت سیاسی از کشاورزان و قشر فقیر روستا نشین صدای خود را برسانند و این در حالیست که این اقشار مدتها این رژیم را تحمل می‌کرده‌اند و حتی حامی آن بوده‌اند. در دسامبر تا ژانویه این قیامها تا ۱۴۰شهر ایران را فرا گرفت».

 

سالی مملو از قیامها در ایران

در مناسبت نوروز سال نو خانم رجوی عنوان کرد که سال آتی می‌تواند و باید به یک سال مملو از قیامها تبدیل گردد که تا پیروزی نهایی ادامه می‌یابد.

شورای ملی مقاومت ایران نقشه‌مسیر پیروزی نهایی آینده را ترسیم کرده که شامل برکناری کامل رژیم حاکم بر ایران و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک می‌باشد.

مریم رجوی طی یک برنامه ۱۰ماده‌یی چارچوب این نظام آینده را ارائه کرده است که شامل انتخاباتی آزاد و منصفانه، حکومتی سکولار، تضمین حقوق زنان و اقلیتها و یک تعهد برای روابط صلح‌آمیز با همسایگانش می‌باشد...

 

همایش سالانه مقاومت ایران در پاریس

مراسم سالانه که در سال جاری برگزار می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است و نشان‌دهنده حمایت گسترده‌یی است که اخیراً از طرح ۱۰ماده‌یی خانم رجوی ابراز شده است...

چنین اتحادی، مهمترین الزام یک گذار صلح‌آمیز است و شورای ملی مقاومت آلترناتیوی است که این اتحاد را برای یک ایران دموکراتیک فراهم کرده است...

برای هر کس که این اتحاد را در گردهمایی ۳۰ژوئن مشاهده کند دشوار است نتیجه نگیرد که سیاست آمریکا نسبت به ایران در جهت درستی پیش می‌رود.

بایستی این قدرت فزاینده را به‌عنوان عنصری دید که امید مردم ایران را برای تغییر حکومت از درون کشور می‌افزاید و به همین دلیل، بقیه جهان غرب بایستی موضع مشابهی اتخاذ کند.

 

برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران
 

۱. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.

۲. ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم. و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.

۳. ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.

۴. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.

۵. ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.

۶. ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.

۷. ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.

۸. ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم. و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط‌زیست و احیاء آن خواهد بود.

۹. سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی و احترام به منشور ملل‌متحد خواهد بود و با همه کشورها رابطه خواهیم داشت.

۱۰. ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی خواهد بود.

 

مطلب مرتبط

واشینگتن تایمز: ایران - معرفی برنامه‌های آلترناتیو شورای ملی مقاومت